Omdat de Raad van State (RvS) het Programma Aanpak Stikstof afschoot, zit Nederland opeens met zijn handen in het haar. Het was een wettelijk kader om vooral de stikstof-emissies van boeren rond natuurgebieden in toom te houden. Inmiddels verhindert de uitspraak van de RvS bouwprojecten overal in het land.

Maar ook boeren zitten met hun handen in het haar. De provincie Overijssel stuurt boeren rond natuurgebieden een brief. Ze moeten hun koeien binnenhouden en mogen geen mest meer op hun land brengen. Nou ja, dat mag wel want de provincie zal niet handhaven als ze het toch doen, maar voelde zich verplicht formeel duidelijk te maken dat de boeren in overtreding zijn.

Is dat verstandig en correct bestuurlijk beleid? Boeren zijn in onzekerheid, maar het is het beste wat de provincie heeft kunnen verzinnen om zich aan de uitspraak van de RvS te houden. Of de boeren in het gevang belanden of hoge boetes krijgen ondanks de sussende toon is onduidelijk. Boerderij schrijft: "De actie van Overijssel is onderdeel van de afspraken die de gezamenlijke provincies (BIJ12) en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben gemaakt over hoe ze omgaan met de PAS-uitspraak van de Raad van State. Overigens lijkt Overijssel op dit moment nog de enige provincie die actief veehouderijen benadert over de vergunningplicht voor het beweiden en bemesten. Geen enkele andere provincie laat weten daar ook mee bezig te zijn."

UPDATE, 16:20 uur: in reactie #7 verwijt Johan Vollenbroek (Mobilization for the Environment) de redactie te framen. We zouden suggereren dat koeien op stal beter zijn voor het milieu. In reactie #16 legt Dick Veerman uit hoe de zaak juridisch in elkaar steekt en waarom de absurditeit is ontstaan dat koeien (die inderdaad - dat staat buiten discussie - buiten minder stikstofschade veroorzaken dan op stal) nu formeel niet meer mogen weiden. Tevens laat hij zien hoe groot de consequenties van het verdwenen PAS zijn voor iedere vernieuwing van de infrastructuur of vermijdbare zakelijke activiteit in Nederland is.
Boerderij - Boeren in Overijssel moeten toch vergunning aanvragen
  • Deel
Druk af