Deze week vindt in Brussel de Youth Ag-Summit plaats. De Summit is een tweejaarlijks initiatief van agrochemieconcern Bayer, waar 100 jongeren van over de hele wereld komen meedenken over de toekomst van de landbouw. Selectie van de deelnemers vindt plaats op basis van een essay, waarbij de kandidaten dit jaar zich konden uitleven op de vraag: "How do we feed a hungry planet?" De Youth-Ag Summit in Brussel is mede georganiseerd door de Belgische jonge-boerenorganisaties Groene Kring (GK) en de Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA).

Alleen maar onvoldoendes
In de aanloop naar de Summit liet Bayer een imago-onderzoek uitvoeren onder 1.111 Belgische consumenten en jonge landbouwers. Daaruit kwam dat de consument maar weinig kennis heeft over wat de sector betekent. Vlamingen geven zichzelf het rapportcijfer 4,6 voor de mate waarin zij op de hoogte zijn van de landbouw. Walen houden het bij een 4,4 en de inwoners van Brussel geven zichzelf maar 3,9 van de 10 punten. Desondanks staan 2 op de 3 Belgen “erg positief” tegenover landbouw, schrijft Vilt.

De gemiddelde consument heeft geen hoge pet op van de toekomst van de landbouw. Maar 1 op de 5 Belgen denkt dat er voor jongeren in de landbouw "een mooie toekomst" is weggelegd. Daar denken de jonge landbouwers beduidend anders over. Zij zien hun sector als erg innovatief, terwijl nog geen 1 op de 10 consumenten van mening is dat de landbouwsector klaar is voor de toekomst.

'Eerlijke prijs' en korte keten
De grootste uitdaging waar de landbouw voor staat zijn de te lage winstmarges, zeggen consumenten. Het goede nieuws is dat de Belg actief wil bijdragen om in die situatie verandering te brengen. Ruim de helft (56%) van de consumenten is bereid méér te betalen voor voedsel, op voorwaarde dat de meeropbrengst rechtstreeks naar de boer gaat. Ook zien de Belgen een rol voor de overheid weggelegd in het stimuleren van duurzame landbouw: 60% vindt dat de overheid correcte prijzen moet garanderen en 41% vindt dat zij meer moet inzetten op korte ketens. Opvallend genoeg geeft de consument nog meer voorkeur aan korte ketens dan aan biologische producten. Over dat laatste zijn de jonge landbouwers minder enthousiast. "Ook al zien ze rechtstreekse verkoop aan de consument als een mogelijke oplossing voor sommige bedrijfsvormen, het is in hun ogen niet voor elk bedrijf of bedrijfsleider weggelegd," schrijft Vilt.

Dichten van de kloof
Uit het onderzoek concluderen de jonge landbouwers dat ze, om de kloof met de consument te dichten, meer buiten hun vertrouwde netwerken moeten treden om te praten over zaken als "ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid."

Een eerste stap lijkt al gezet, schreef datzelfde Vilt vorige maand. Het aantal landbouwers met een eigen online platform - om daar hun groenten, vlees of fruit rechtstreeks aan de consument te verkopen - is sinds 2014 "meer dan verdubbeld". In 2014 deed amper 3% van alle Belgische landbouwbedrijven een verkoop van eigen producten. Inmiddels is dat toegenomen tot 6%. "Mensen kopen nu meer direct van de landbouwer, en die 'korte keten', zonder tussenkomst van distributiecentra en warenhuizen, is interessant voor zowel consumenten als producenten," blijkt uit onderzoek. Vilt vindt dat boeren nog ver achterblijven bij sectoren als de industrie (36% online) en diensten (58%), maar noemt de vooruitgang toch "opmerkelijk".
Dit artikel afdrukken