De Nederlandse GGD’s vragen aandacht voor de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. In een persoonlijke brief aan minister Wiebes (Klimaat, VVD) schrijven ze dat er vooral risico’s bestaan bij de bouw van windmolens en biomassacentrales en bij de verduurzaming van huizen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad .

In het openbaar verwoordt de GGD het geheel aan risico's vanwege klimaatmaatregelen als volgt: "Er zijn klimaatmaatregelen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Denk aan de geluidsoverlast die windmolens met zich meebrengen voor de direct omwonenden, uitstoot bij verbranding van biomassa die bijdraagt aan fijnstofconcentraties en het risico op geluidsoverlast bij verduurzaming woningen door geluid van warmtepompen."

Vanavond licht 1Vandaag één van die gezondheidsrisico uit: de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van biomassa. Steeds meer zorgen om effecten biomassacentrales: 'Brandende ogen, keelpijn en niet kunnen slapen van de stank', kopt de actualiteitenrubriek. Voorts schrijft 1Vandaag dat het 'groene' imago van biomassacentrales onder druk staat de afgelopen maanden. De overlast voor omwonenden en zorgen van milieuactivisten zijn omgeslagen in een advies van de commissie Remkes. Die commissie gaf de regering advies over oplossingen voor het Nederlandse stikstofprobleem en adviseerde eind september om de subsidieverlening voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales opnieuw te bekijken.
EenVandaag - Steeds meer zorgen om effecten biomassacentrales: 'Brandende ogen, keelpijn en niet kunnen slapen van de stank'
  • Deel
Druk af