Eind april besloot de voorzieningenrechter in een zaak die Wakker Dier had aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) dat het bij de poten pakken van kippen verboden is. De vangmethode levert te veel letsel op en is bovendien in Europa al 15 jaar verboden. Volgens de wet. Maar in de praktijk is het nou juist de normale gang van zaken.

Er is een impasse ontstaan. De NVWA handhaaft. De gangbare vangpraktijk wordt door de boeren en de vangbedrijven die zij inschakelen gewoon voortgezet.

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals draagt al jaren uit dat er een geschikt alternatief is, de zogeheten Zweedse methode waarbij de kippen rechtop gevangen worden. Volgens de kippenvangers is deze methode niet haalbaar. "Er zouden dan wel vier keer zoveel medewerkers nodig zijn. We hebben nu al te weinig mensen," zegt Jan Brok van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB) in De Telegraaf.

Ook de NVWA zat met de zaak in haar maag. De autoriteit heeft de illegale 'ondersteboven vangmethode' door de vingers gezien en moest door het oordeel van de rechtbank besluiten of er nu gehandhaafd zou moeten worden.

De vang- en laadbedrijven zagen de bui hangen en dreigden hun werkzaamheden te staken. Daar zou niemand bij gebaat zijn, want dan stropt de keten. Die van broederijen, die nieuwe kuikens leveren, naar kippenhouders. En die van de oude legkippen naar de slachterij. En daarvandaan weer naar verwerkers die er consumentenproducten van maken.

En dus gebeurde wat in Nederland normaal is: de partijen gingen in overleg. Dat leverde genoeg "vertrouwen en perspectief" op door te gaan met vangen. "De kansen op boetes worden noodgedwongen maar even voor lief genomen," aldus Brok.

Bij de eerste 3 controles deze week legde de NVWA inderdaad alvast boetes op. Of de NVWA doorgaat met handhaven, is hangende het overleg nog onduidelijk. "We gaan ervan uit dat komende week het gezond verstand bij alle betrokken partijen de overhand krijgt en we tot een werkbare oplossing komen," zegt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP.

Als de NVWA langskomt en constateert dat er verkeerd wordt gevangen dan krijgen zowel de pluimveehouder als het vang- en laadbedrijf een boete
€1.500,-. Op die boete kan bij een nieuwe constatering een verzwarende worden toegepast.

Na overleg met de Europese Commissie, vindt de overheid dat zij de Europese Verordening, waarin staat dat pluimvee niet aan de poten mag worden gevangen, toe moet passen en moet handhaven. De Europese Commissie laat die beslissing aan de lidstaten.

Wakker Dier is vooralsnog tevreden met de handhaving door de NVWA. "Eindelijk wordt de wet, die vijftien jaar geleden inging, daadwerkelijk gehandhaafd," klinkt het bij de dierenwelzijnsorganisatie.

Nepluvi, de koepel van de verwerkers in de pluimveesector, liet zijn leden afgelopen week weten er alles aan te zullen doen om handhaving alsnog van tafel te krijgen maar tevens ook al na te denken "over een implementatietraject, met een benodigd tijdspad, mocht het ministerie op de rigide lijn blijven dat zij de wet strikt toe gaan passen".

Hoe het vangen wel zou moeten, laat de in Nederland woonachtige Canadese Lesley Ann Moffat van Eyes on Animals zien in onderstaande video. Zij introduceerde de zgn. 'Zweedse' vangmethode in Nederland.
Volgens haar kost die manier van vangen - waarbij de kippen rechtop en stuk voor stuk in een krat worden gezet - niet 4, maar 1,7 keer zoveel personeel.

Kassa liet zien hoe de gebruikelijke manier van vangen eruit ziet.

Dit artikel afdrukken