Mogen kippen aan hun poten worden gevangen en met een bosje in de hand worden verzameld om in kratten worden te geduwd op weg naar het slachthuis? Ja, want zo gebeurt het in de praktijk. Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals vraagt er al jaren aandacht voor door te laten zien hoe het anders kan en voor te rekenen wat het meer kost om de dieren 1-voor-1 te pakken en rustig rechtop in een krat te zetten. Dat scheelt poot- en vleugelletsel bij de dieren op hun reis naar het slachthuis. Eierboerderij Kipster die voor Lidl produceert doet het vrijwillig zo. Andere kippenboeren vinden het te duur. Jaarlijks beginnen daarom vele miljoenen dieren met gebroken poten en vleugels aan hun laatste reis.

Wakker Dier ging op zoek naar een letter in de wet om correct kippenvangen wettelijk af te dwingen. Met succes. In artikel 1.8, aanhef en onder d van bijlage I van de EU-Transportverordening is bepaald dat het verboden is dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun onnodige pijn of onnodig lijden berokkent. Wakker Dier heeft volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven duidelijk omschreven dat dat wel gebeurt bij drie bedrijven die de kippen bij de boer komen vangen.

Wakker Dier diende in een kort geding een handhavingsverzoek in tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De autoriteit weigerde op te treden tegen de ruwe methode omdat er een uitzondering voor kippen zou gelden. De rechter (het CBb, het College van Beroep voor het bedrijfsleven) draagt de NVWA op om het handhavingsverzoek van Wakker Dier niet langer te negeren. De vangstmethode zoals die door Eyes on Animals in ons land werd geïntroduceerd kost 0,5 cent per kip meer. Omdat Nederland jaarlijkse zo'n 600 miljoen kippen slacht, gaat het om circa €3 miljoen meerkosten.

In onderstaande video is te zien hoe kippen gevangen worden en hoe ze anders gevangen kunnen worden. Of de gangbare, maar door de letter van de wet verboden praktijk moet gelden als een overtreding van de EU-transportverordening moet demissionair landbouwminister Carola Schouten nu bepalen. Ze moet van de voorzieningenrechter van het CBb uiterlijk op 10 juni beslissen of handhavend moet worden opgetreden tegen kippenvangers die kippen bij de poten pakken en op de kop houden.Wakker Dier - NVWA op vingers getikt om illegale vangmethode - Wakker Dier
Reageer
  • Deel
Druk af