Dat schrijft Jop de Vrieze in de Volkskrant. Zijn artikel is gebaseerd op een onderzoek op muizen dat werd gepubliceerd in Cell. Muizen die gedurende de eerste vier weken van hun leven penicilline krijgen, worden op latere leeftijd aantoonbaar sneller dik. Omdat mensen en muizen een afwijkende darmflora hebben, is de vraag of de gevonden relatie tussen jong antibioticagebruik en obesitas ook bij mensen speelt.

Mogelijk beslissende invloed op darmgezondheid
De onderzoekers, waaronder de bekende Martin Blaser, zeggen dat ze dat niet weten maar hun onderzoeksresultaten wel beschouwen als een waarschuwing tegen de gevolgen van antibiotica voor kinderen in hun latere leven. Antibiotica beïnvloeden het microbioom en stellen onze darmflora open voor de vestiging van kwalijke bacteriën zodat de goede hun werk bij de transformatie van wat we eten naar wat ons lichaam voedt niet optimaal kunnen doen. Het is denkbaar dat interventies op jonge leeftijd beslissende gevolgen hebben voor onze darmgezondheid.

Zowel bescheiden als uitdagend zegt Blaser: "'De theorie van voeding en calorieën alleen kan de obesitasepidemie niet verklaren. De antibioticahypothese kan dat ook niet, maar wij hebben bewijs gevonden voor een interactie tussen de twee."

Blaser staat bekend om zijn pleidooien om zeer terughoudend te zijn met het gebruik van antibiotica.
Dit artikel afdrukken