image image

Ik probeer de ontwikkeling op het gebied van gezondheidskeurmerken zoveel mogelijk te volgen. Met als resultaat .... dat ik soms zelf de weg kwijt raak. Daar waren ze op het ministerie kennelijk al bang voor ....

"Keurmerken dragen minder bij aan transparantie in de markt dan verwacht mag worden. Daarom komt er een keurmerkensite die consumenten informatie gaat bieden over individuele keurmerken. Toegang tot de site staat open voor alle keurmerken, erkenningsregelingen en certificaten. Het ondergaan van een toets op betrouwbaarheid en onafhankelijkheid is een voorwaarde. De keurmerkensite moet duidelijkheid aan consumenten én producenten bieden. De site is naar verwachting aan het eind van dit jaar operationeel. " Dat schrijft staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken mede namens minister Veerman van Landbouw en staatssecretaris Van Geel van VROM in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministeries van EZ, LNV en VROM waren ieder voor zich tot de conclusie gekomen dat keurmerken op hun beleidsterrein weinig bijdroegen aan markttransparantie. De oorzaken werden zowel gezocht in de hoeveelheid keurmerken, als in het gebrek aan duidelijkheid waar individuele keurmerken voor staan.

De drie ministeries hebben gezamenlijk overleg gevoerd met marktpartijen, verzameld in een breed overleg. Het overleg heeft geleid tot de keuze om de diffuse situatie rond keurmerken te verbeteren door de consument informatie te gaan bieden over individuele keurmerken. Uitgangspunt daarbij is dat keurmerken een instrument van de markt zijn en dienen te blijven; informatie verstrekken moet op vrijwillige basis gebeuren.

Keurmerkensite
In lijn met deze keuze wordt nu een keurmerkensite ontwikkeld. De site wordt onderdeel van de ConsuWijzer, het gezamenlijke consumentenloket van de Consumentenautoriteit, de Opta en de NMa. Het beheer van de site komt te liggen bij de Consumentenautoriteit.

Toegang tot de site staat open voor alle keurmerken, erkenningsregelingen en certificaten. Het ondergaan van een toets op betrouwbaarheid en onafhankelijkheid is een voorwaarde. Deze toets wordt op dit moment ontwikkeld door de Raad voor de Accreditatie, die de toets ook zal gaan uitvoeren. De resultaten van de toets worden mede gepubliceerd op de keurmerkensite.

Draagvlak
De keurmerkensite kan rekenen op draagvlak onder keurmerkeigenaren. Zij zien toegevoegde waarde in een centrale presentatie en in de objectiverende toets. Ook producenten- en consumentenorganisaties staan positief tegenover de keurmerkensite, vooral nu de toets het onderscheid tussen degelijke, op kwaliteit gerichte, en minder degelijke keurmerken, erkenningsregelingen en certificaten helder maakt.

Bron: Ministerie van EZ
Dit artikel afdrukken