Dit staat in een quick scan van Wageningen Economic Research en bureau Sovon uit Nijmegen. De scan is gemaakt tijdens een tweedaagse gemeenschappelijke werksessie in vervolg op een spoedvraag van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

De scan is op 30 september aangeleverd, maar niet mee naar de Tweede Kamer gestuurd op 25 november, toen het ontwikkeldocument voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werd gepresenteerd. Toen werd de Kamer alleen maar ingelicht over de benodigde opgave tot 2030. Volgens Van der Wal was dat gedaan om een fixatie op hectares te voorkomen. Ze wilde "het risico voorkomen dat de hectares eenbeigen leven gaan leiden", schrijft ze. Bovendien zou het publiceren van de totale omvang snelle stappen nu kunnen hinderen. "Door het kiezen voor een doel van 30%, zijn de stappen tot 2030 in het NPLG te zien als no-regret'', schrijft de minister. Deze doelen zijn dan alvast gehaald.

Ze noemt dat het kabinet eerder kritisch heeft gereageerd op doelstellingen in eerdere stukken, maar neemt geen afstand van de quick scan.

Het cijfer wat daar nu uitgehaald wordt, gaat veel verder dan het doel van dit kabinet. Het kabinet baalt dat hierdoor onrust ontstaat
Van der Wal zag zich genoodzaakt de studie alsnog naar de Kamer te sturen omdat er in een column van Martin Sommer in de Volkskrant naar was gehint en er vragen kwamen vanuit de Tweede Kamer.

Volgens een nadere reactie van het ministerie neemt Van der Wal de uitkomst van de studie nog niet noodzakelijkerwijs over. De minister: "Ambtelijk is Wageningen Environmental Research en SOVON Vogelonderzoek Nederland gevraagd om een quick scan te maken over het benodigde oppervlakte natuur voor de Natura 2000-doelen bij een volledig goede staat van instandhouding. Deze analyse was voor intern gebruik en geeft een eerste indicatie voor een stap van 30% richting herstel. Ik heb dit ambtelijke stuk, waar nog geen besluitvorming over had plaatsgevonden, op verzoek van de Kamer gedeeld. Het cijfer wat daar nu uitgehaald wordt, gaat veel verder dan het doel van dit kabinet. Het kabinet baalt dat hierdoor onrust ontstaat."

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.

In debat over het onderwerp met de minister over de landbouwbegroting ontstond een felle discussie tussen BBB Kamerlid Caroline van der Plas en Kamervoorzitter Vera Bergkamp.
Dit artikel afdrukken