Poels stuurde ons het persbericht over zijn nieuwe documentaire ‘Return To Eden’ met de vraag of we er aandacht aan zouden willen besteden. Hij ontdekte het werk van de Zimbabwaanse bioloog Allan Savory en vertaalde dat op zijn manier in anderhalf jaar tijd in zijn jongste documentaire. In het bericht schrijft hij:

Poels ontdekte in de woestijnen van Afrika en Egypte, het door bosbranden geteisterde Californië en het droge Europa dat niet CO2 de klimaatproblemen veroorzaakt. Maar een verkeerd gebruik van de bodem, door zowel boeren als natuurorganisaties. In ruim 100 minuten neemt Poels de kijker mee naar een reeks boeren, natuurbeheerders en wetenschappers die laten zien dat het heersende wereldbeeld over klimaat niet klopt.

Klimaatverandering is wereldwijd een belangrijk thema. Het klimaatprobleem wordt gedomineerd door een stellig geloof in CO2 als oorzaak, modellen die het beleid bepalen, eenzijdige sturing vanuit de politiek, stapels peer reviewed klimaatartikelen allemaal vanuit dezelfde benadering. En met landbouw als belangrijke schuldige. Het beeld klopt niet, de bijbehorende oplossingen ook niet.

De mensen die meewerken aan deze film tonen praktijkresultaten, zij zijn kritisch op zowel de landbouw als natuurorganisaties. Hun wijze lessen zijn voor beide bedoeld. Poels zag hoe het boeren en natuurorganisaties lukte om van woestijn weer vruchtbaar land te maken, hoe de degradatie van de grond werd opgeheven met een goede verzorging.

Poels laat zien dat milieuorganisaties draaien met argumenten. Met valse beloften worden boeren uitgekocht, de soorten die zich er zouden vestigen, zijn niet gekomen. En slecht beheerde natuur zorgt voor frequente bosbranden. Maar ook de boeren hebben een aandeel in het ‘verminderen van het wolkendek’ waardoor droogte toeneemt en de aarde opwarmt. In Egypte en Afrika ontdekt Poels wat er moet gebeuren om de ecologie van een woestijn te herstellen. Op verschillende plaatsen is het gelukt. In Afrika met kuddes grazers, die de keiharde grond lostrappelen en vermengen met mest en urine. Het gras begint weer te groeien, en de regen weer te vallen. Geen klimaatsubsidies maar de skills van plaatselijke boeren en wetenschappers blijken tot resultaten te leiden.

Ver verwijderd van collectieve klimaathysterie, angst en chaos, is er hoop, inspiratie en zijn er oplossingen. Over politieke kleuren heen. Los van framing. Vol diepe wijsheid van mensen die de oplossingen ecologisch benaderen.

‘Return to Eden’ is een inspirerend document dat een nieuw licht werpt op de klimaatproblematiek. Iedereen die werkt in de landbouw of in het natuurbeheer zou deze documentaire gezien moeten hebben.


De film is hier te bekijken:


Opgemerkt moet worden dat ook het IPCC, de VN-autoriteit op het gebied van klimaatverandering, verdwijnend bos en vegetatie - direct aan zon, wind en regen geëxposeerde bodems - ziet als een belangrijke versterker van klimaatopwarming. De theorie van Allan Savory over de rol van de uitwerpselen van grote dieren in het ecosysteem doet al jaren de ronde als deeloplossing om bodems minder kwetsbaar te maken en bereikte de media, maar wellicht nog niet het grote groene publiek. Poels lijkt een deeloplossing uit te vergroten tot dé oplossing voor klimaatopwarming om daarmee de evidente stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer niet meer serieus te hoeven nemen.
Dit artikel afdrukken