De Nederlandse Euro-parlementariër Annie Schreijer-Pierik stelde voor verlichting in de varkensmarkt te brengen door het slachtgewicht te verlagen van 90 naar 81 kilo. Zij verwacht dat met een lager slachtgewicht de kostprijs van varkensvlees omlaag gaat. Boeren hebben minder voerkosten en het aanbod verkrapt. "Het roer moet nu echt om zodat de varkenshouders meer lucht krijgen om de beroerde financiële situatie te boven te komen", zegt ze in Boerderij.

Als gevolg van de opslagregeling hangt er ook nog 60.000 ton extra varkensvlees boven de markt waardoor de prijzen verder onder druk komen te staan
Opslagregeling: niet het gewenste effect
Namens landbouwcommissaris Phil Hogan reageerde directeur-generaal Joost Korte van Landbouw en Plattelandsontwikkeling positief op het voorstel. Volgens hem wordt de huidige crisissituatie veroorzaakt door het grote aanbod dat ontstaan is door de Russische boycot en het niet effectief blijken van de maatregelen die de EU daartegen nam, in de vorm van opslag. Als gevolg van de opslagregeling hangt er ook nog 60.000 ton extra varkensvlees boven de markt. Dat zet volgens Korte de prijzen extra onder druk. Daar staat in gewoon Nederlands dat er niet alleen teveel varkensvlees wordt geproduceerd, maar dat ook de koelhuizen nog eens vol hangen met het afgelopen jaar geproduceerd en geslacht, maar onverkocht vlees.

Gaat het wel zo goed als de Europese Commissie onlangs wilde doen geloven? Die vraag mag gesteld worden.

Fotocredits: jofo2005
Dit artikel afdrukken