Flitsbezorgbedrijven als Gorillas, Flink en Getir spelen in op een groeiende behoefte van vooral jonge stadsbewoners. Ik gun dat die jongeren; geniet van het leven. Eind vorig jaar deden de flitsbezorgers al even goede zaken als de klassieke online boodschappenbezorgers in Amsterdam.

Voor de leefbaarheid van de stad zijn de flitsbezorgers minder goed nieuws. De bevoorrading van de dark stores en de koeriers zorgen voor veel drukte en overlast volgens de Amsterdamse wethouder van Doorninck. Het is ook niet helemaal eerlijk. Als je een winkel of horecazaak opent, moet je een exploitatievergunning hebben en een mobiliteitsplan indienen. Voor dark stores zijn die broodnodige regels er nog niet.

Uit de teleurgestelde reacties blijkt niet dat de flitsbezorgers het snappen. Ze komen niet met voorstellen om de overlast aan te pakken en willen niet met de buurt in gesprek
De maatregelen staan in een voorbereidingsbesluit 'dark stores met flitsbezorging'. Met dit besluit kunnen ook andere webwinkels, dark kitchens, bezorgrestaurants en zelfs pakketafhaalpunten aan banden worden gelegd. In 2022 gaat de gemeente Amsterdam bepalen in hoeverre en onder welke voorwaarden flitsbezorgdiensten vanuit een dark store op een bepaalde plek kunnen worden gevestigd.

Het voorbereidingsbesluit is voer voor juristen; hoe interpreteer je dit besluit? Denkt het Amsterdamse college hiermee echt weg te komen. De vastgoedeigenaren en de flitsbezorgers hebben diepe zakken om een leger aan advocaten in te schakelen. Eerder verloor de gemeente Amsterdam kostbare procedures bij de aanpak van Uber, Airbnb en de hotelstop. Het besluit is een juridisch mijnenveld met grote risico's. Of de boel even 'overnight' regelen, zoals nu in Amsterdam, verstandig is, moet de tijd leren.

De gemeente beschikt vandaag al over maatregelen om de overlast aan te pakken. Maatregelen zijn bijvoorbeeld een parkeerverbod voor bezorgfietsen en -scooters, een vrachtwagenverbod in de straat, venstertijden, inspectie op arbeidsregels, een andere inrichting van de straat en een strikte handhaving op verkeersgedrag en geluidshinder. Waarom dan toch dat harde Amsterdamse besluit?

Het is jammer dat de flitsbezorgers niets doen met de kritiek. Uit hun teleurgestelde reacties blijkt niet dat ze het snappen. Ze komen niet met voorstellen om de overlast aan te pakken en willen niet met de buurt in gesprek. Uit de vele klachten en handhavingsverzoeken blijkt dat de impact op de leefomgeving groot is. Dan is het dom om je kop in het zand te steken.

Flitsbezorging is een interessant dossier dat, voorspel ik je, uiteindelijk de consument zal winnen. De flitsbezorgers zijn een blijvertje; deal with it van alle twee de kanten!
Dit artikel afdrukken