Deze week kwam het rapport The Impact of Industrial Grain Fed Livestock Production on Food Security: an extended literature review uit. In dit rapport komen onderzoekers van het Institute of Social Ecology van de Universiteit van Klagenfurt tot de conclusie dat de intensieve veehouderij de hoeveelheid voor mensen beschikbare en benodigde granen vermindert.

De onderzoekers werkten verschillende scenario's uit voor hun impact op de voedselzekerheid. Voedselzekerheid is opgebouwd uit vier aspecten: voedselveiligheid, beschikbaarheid, gebruik en stabiliteit. Het is niet zo dat een toename van de hoeveelheid beschikbaar voedsel zonder meer resulteert in een toenemende voedselzekerheid. Voedselzekerheid is nauw verbonden met aspecten van duurzaamheid en lange termijn levensvatbaarheid.

Emily Lewis-Brown, research manager bij CIWF, zegt in Global Meat: "De belangrijkste ontdekking was dat als iedereen in de wereld een vleesrijk dieet zou willen eten, daarvoor op aarde te weinig grond beschikbaar is. Er zijn niet genoeg resources op aarde om iedereen in 2050 vleesrijk te kunnen laten eten met de huidige landbouwmethoden. [...] Zelfs als gewasopbrengsten tot 2050 blijven toenemen, lijken de intensieve graangebaseerde systemen minder voedselzekerheid te bieden voor een vleesrijk dieet als de extensieve grasgebaseerde systemen."

Het rapport wijst op de mogelijkheden om veehouderij juist gebruik te laten maken van gronden die niet geschikt zijn voor landbouw: te steil, te arm, te rotsig, te droog etc. Door daar vee te laten grazen krijgt die grond letterlijk toegevoegde waarde: de dieren die zich daar voeden stoten mensen het graan niet uit de mond en versterken daardoor de voedselzekerheid. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist extensivering van de veehouderij kan bijdragen aan het voeden van de wereld in 2050, zelfs met een beetje vlees op het menu.

Tenslotte geeft het rapport een aantal aanbevelingen om de 's werelds voedselzekerheid in de toekomst veilig te stellen. Niet verrassend staat het beter verdelen van de vleesconsumptie bovenaan: het rijke Westen moet minderen, minder ontwikkelde landen mogen wat meer vlees gaan eten. Daarnaast moeten overheden en de voedingsindustrie minder granen voor vee gaan bestemmen. Dieren zijn er om gewas van onexploiteerbare gronden en de rest- en bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie in vlees en zuivel om te zetten.

Fotocredits: Dani Alvarez Cañellas
Dit artikel afdrukken