Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), en Van Vollenhoven, ex-voorzitter van de OVV en voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, spreken op de site van de NOS hun zorg uit over de problemen bij de verschillende Nederlandse inspectiediensten.

Volgens Van Vollenhoven en Joustra zou keer op keer blijken dat "inspecties in Nederland te traag of helemaal niet reageren op signalen". Bovendien onderschat de politiek het belang van goed functionerende inspecties. Het functioneren van toezichthouders moet volgens beide heren hoger op de politieke agenda komen te staan.

Zowel de constateringen als de aanbevelingen zijn ernstig. Joustra en Van Vollenhove zeggen de facto dat Nederland een onprofessionele en aan belangen gebonden inspectiecultuur heeft ontwikkeld
'Geen vuist maken'
De veiligheidsexperts signaleren onder meer het functioneren van de NVWA in de vleesindustrie als problematisch, maar bij veel van de tientallen toezichthouders gaat het mis. "De algemene noemer is dat de onafhankelijkheid van de inspectie onvoldoende blijkt", zegt Joustra. Die onafhankelijkheid zou naar twee kanten gegarandeerd moeten zijn: naar het ministerie waaraan de inspectie verantwoording moet afleggen, en naar de bedrijven waarop de inspectie toezicht moet houden. Van Vollenhoven vult aan: "Tachtig procent van de inspecties vraagt of ze langs mogen komen. En als het niet schikt, dan komen ze niet. [..] Ze kunnen geen vuist maken."

Bezuinigingen
Als reden voor de tekortschietende inspecties noemen de veiligheidsexperts de forse bezuinigingen op de inspectiediensten en het daaruit resulterende kennisverloop.

Nationale inspectie
Van Vollenhoven suggereert een oplossing: een nationale inspectie, waarin alle inspectiediensten dezelfde taakstelling hebben, de onafhankelijkheid gegarandeerd kan worden en publieke belang primair gediend wordt. Ook moet het personeel beter opgeleid worden om de kwaliteit van de inspecties te verbeteren.
Joustra houdt het bij een oproep tot discussie over toezichthouders: "Een brede discussie is van belang om de inspecties die steun in de rug te geven die ze nodig hebben om vanuit een zelfstandigheid en een eigen toetsingskader zaken te benaderen."

Zowel de constateringen als de aanbevelingen zijn ernstig. Joustra en Van Vollenhoven zeggen de facto dat Nederland een onprofessionele en aan belangen gebonden inspectiecultuur heeft ontwikkeld.
Dit artikel afdrukken