Al in 2013 stelden Duitse amateur-entomologen (insectenkenners) vast dat zij veel minder insecten waarnamen in de natuurgebieden waar ze al decennia insecten telden. Vier jaar later haalde hun onderzoek ineens de wereldpers, mede dankzij de analyses door de Radboud Universiteit.

Meer instanties en onderzoekers sloegen aan het tellen. Zo ook Natuurmonumenten, dat in de natuurgebieden De Kaaistoep (bij Tilburg) en rond het Drentse Wijster ging meten of er sprake was en achteruitgang en zo ja, van welke ecologische groepen dan. De resultaten zijn gepubliceerd in het internationale tijdschrift Insect Conservation and Diversity. Ze bevestigen de trend: de insectenafname is echt en verontrustend.

In De Kaaistoep nam het aantal kevers, schietmotten en macro-nachtvlinders tussen 1997 en 2017 met respectievelijk 5,0%, 9,2% en 3,8% per jaar af, in Wijster daalde het aantal loopkevers met 4,3% per jaar tussen 1985 en 2016.

Opvallend is dat zwaardere insectensoorten niet sneller afnemen dan lichtere soorten. De totale biomassa-afname is dan ook niet te verklaren door het verdwijnen van vooral de zwaardere insecten. Het onderzoek geeft wel inzicht in welke soortgroepen het hardst getroffen zijn en welke factoren bijdragen aan de insectenafname. Dat kan bijdragen aan het opstellen van effectieve maatregelen, schrijft NatureToday.
Nature Today - Nature Today | Sterke afname van insecten in Nederland bevestigd
  • Deel
Druk af