Insecten tellen is over het algemeen een handmatige of kleinschalige exercitie. Wetenschappers kunnen maar een beperkt aantal insecten vangen en determineren. Vrijwilligers en 'burgerwetenschappers' - denk aan de vlindertelling of bijentelling - zijn niet 24/7 in touw.

Dat heeft tot gevolg dat het wetenschappelijk inzicht in de insectenstand eigenlijk maar beperkt is. Dat bleek bijvoorbeeld bij het langlopende Duitse onderzoek in Krefeld, dat over een periode van 27 jaar een 75% afname van insecten constateerde. Pas toen de Radboud Universiteit zich er mee bemoeide, werd het wereldnieuws en kwam tegelijk forse kritiek los op de betrouwbaarheid van de cijfers.

Ook in het vorige week uitgekomen IPBES-rapport over de teruglopende biodiversiteit komt de afnemende biomassa van insecten aan de orde. Zorgwekkend, vooral omdat we eigenlijk niet weten of de cijfers wel kloppen, wat de sterfte precies veroorzaakt en wat we er aan kunnen doen.

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de wereldwijde insectensterfte en de effectiviteit van herstelmaatregelen, is er dringend behoefte aan betrouwbare meetgegevens. Vandaar de Nederlandse cameraval.

Koploper in insectenherkenning
Nederland blijkt wereldwijd koploper te zijn op het gebied van automatische beeldherkenning van insecten. In de database van Waarneming.nl zijn inmiddels miljoenen foto's bijeengebracht van insecten. Het is een door zijn omvang en kwaliteit unieke database van natuurwaarnemingen. Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center, EIS Kenniscentrum Insecten en de Radboud Universiteit ontwikkelden samen met COSMONiO Imaging BV een automatische cameraval die op basis van de gegevens in de database 24 uur per dag insecten kan tellen en meten. Langer, sneller en beter dan een menselijke teller, en ook op verschillende locaties tegelijk.

Vandaag gaat in Engewormer de eerste automatische insectenteller aan het werk, meldt de Radboud Universiteit. Deze eerste cameraval maakt, dankzij sponsoring door het Wereld Natuur Fonds, straks deel uit van een landelijk meetnetwerk voor de insectenstand. Dat is uniek in de wereld.
Dit artikel afdrukken