De media staan er deze dagen ineens bol van: het 'ecologische Armageddon' en het 'alarmerende' onderzoek dat aantoont dat driekwart van de insecten verdwenen is de afgelopen 27 jaar. Hoezo ineens? Het onderzoek haalde dit voorjaar al eens Sciencemag. Foodlog schreef er destijds dit over.

De Nijmeegse Radboud-universiteit blijkt de data uit het onderzoek van de Krefeldse amateur-entomologen te hebben geanalyseerd. Ze haalden er het wetenschappelijke blad PlosOne mee. Reden voor een publiciteitsoffensief, moet de universiteit gedacht hebben.

De Nederlandse pesticidenexpert Henk Tennekes valt er over. Hij wijst er op dat het basis-onderzoek van de Krefeldse natuurvrienden zelfs al in 2013 gepubliceerd werd en in de Duitse Bondsdag uitgebreid is besproken. Zijn tweet:


De bezorgdheid en onrust die de bevindingen teweeg brengen is terecht. Insecten spelen een cruciale rol in de natuur. "Als dagelijkse hap voor vogels, amfibieën en zoogdieren, als bestuivers van gewassen, en als opruimploeg die organisch materiaal afbreekt en voedingsstoffen vrijmaakt. Zo zijn 80 procent van alle wilde planten en 60 procent van alle vogels voor hun voortbestaan afhankelijk van insecten", vat Vilt kernachtig samen. Onze voedselvoorziening is voor het overgrote deel afhankelijk van bestuivers.

Misschien moeten we ons er maar niet over verwonderen waarom het 'nieuws' nu ineens wel pakt en met de onderzoekers "hopen dat deze bevindingen worden opgevat als 'wake-up call' en zullen leiden tot meer onderzoek naar de oorzaken en steun voor langetermijnmonitoring."
Dit artikel afdrukken