In de jaren vijftig van de vorige eeuw emigreerden twee ooms van mijn moeders kant om financiële redenen van Friesland naar Californië. In de grote steden waar ze aanvankelijk terecht kwamen, verdienden ze hun eerste geld. Hiermee konden zij al vrij snel grond aanbetalen voor het stichten van agrarische bedrijven. De rest ging op krediet. Het kopen van eigen land bracht voor mijn oudooms een sociale status met zich mee die ze van huis uit nooit hadden gekend. Het vooruitzicht op maatschappelijke vooruitgang wakkerde het zelfbewustzijn verder aan. Duidelijk was dat deze idealen in Nederland toen niet verwezenlijkt konden worden en in de Verenigde Staten wel. Twintig jaar later vertrokken mijn vader en zijn twee broers ook uit Friesland. Ze waren hoogopgeleid en in het westen en zuiden van Nederland waren veel meer mogelijkheden voor een maatschappelijke carrière.

Arbeidsmigratie pakt per saldo positief uit

Waarom vertel ik dit? Ik zie een duidelijke overeenkomst met Poolse arbeidsmigranten. Deze week was arbeidsmigratie weer volop in het nieuws. Zoals wel vaker met een sterke nadruk op de nadelen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland komen in hun publicatie "Arbeidsmigrant werkt" echter tot de volgende positieve conclusie: "Wij hoeven niet bang te zijn voor verdringing van Nederlandse door buitenlandse arbeidskrachten. Onderzoek bevestigt dat keer op keer. Het is dus logisch om een open houding aan te nemen ten opzichte van buitenlandse werknemers, vanuit de EU maar ook van daarbuiten, die iets kunnen, mogen en willen bijdragen aan onze economie en samenleving. Eventuele problemen moeten natuurlijk worden opgelost. Maar het saldo van arbeidsmigratie is positief en het beeld mag niet worden bepaald door de negatieve voorvallen. We zouden onszelf te kort doen. De Nederlandse economie en de Nederlanders verdienen een open en gericht arbeidsmigratiebeleid."

Poolse arbeidsmigratie
Wat zijn de feiten? De Poolse migratie naar Nederland heeft een traditie van ruim honderd jaar. Het begon in het begin van de twintigste eeuw met Poolse mijnwerkers in Limburg. In 1945 leverden Polen een belangrijke bijdrage aan de bevrijding van Nederland. Sinds 2004 - toen Polen toetrad tot de Europese Unie - zijn we getuige van de grootste golf van Poolse arbeidsmigratie in het kader van het vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Onder deze Polen bevinden zich veel arbeidsmigranten die korter dan vier maanden in Nederland verblijven. Zij werken vaak in de tuinbouw. Een Pool kan ook in Polen zijn bestaan opbouwen: in Polen was de economische groei 4,3 procent in 2011 en 2 procent in 2012, maar de Poolse arbeidsmigrant wil harder. Ter illustratie het volgende praktijkvoorbeeld. In het voorjaar raakte ik op een tuinbouwbedrijf in gesprek met een Poolse werknemer. Ik vroeg hem waarom hij naar Nederland was gekomen. “In Nederland kan ik in een korte periode veel meer verdienen dan in Polen. Elke maand houd ik na aftrek van de vaste lasten 1000 euro over. Daarom heb ik ook mijn vriendin laten overkomen. In vijf jaar hebben wij genoeg verdiend om een vrijstaand huis in Polen te bouwen. Dat is ons doel”, vertelde hij.

Ik ben ook een Pool

Poolse arbeidskrachten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Ik begrijp niet waarom er zo weinig waardering voor deze ondernemende mensen bestaat. Onze economie blijft draaien, omdat zij bereid zijn het werk te doen dat Nederlanders niet meer kunnen of willen doen. Ik herken vanuit mijn Friese familiegeschiedenis het ondernemerschap van de Poolse arbeidsmigranten. Met trots zeg ik daarom: ik ben ook een Pool.

Bernd Feenstra is Sectormanager Plantaardige Sectoren bij ABN AMRO

Fotocredits: uitsnede van een veelzeggende foto van François Colin bij een treffende sfeerschets van Jacques Sys in Knack, de Oekraïnse Lada doet of hij uit een Mercedes garage komt
Dit artikel afdrukken