Jan-Willem Grievink houdt al jaren de Nederlandse foodmarkt in de gaten en drukt wat hij ziet uit in omzetcijfers en trends die hij waarneemt. Volgens Grievink hebben varkenshouders veel te slap naar de markt opgetreden."Het enige wat mensen gemiddeld genomen over de Nederlandse varkenshouderij te horen en te zien hebben gekregen, kwam uit de koker van Wakker Dier."

Volgens Grievink moeten mensen als Aalt Dijkhuizen nu het voortouw in het debat nemen om duidelijk te maken dat intensieve landbouw een goede zaak is. Dat bericht Vleesmagazine op basis van een gesprek van eind mei met Pig Business.

Onlangs analyseerde Dick Veerman in de Levensmiddelenkrant de ingewikkelde situatie die sinds eind mei in de Nederlandse kippenwelzijnsdiscussie is ontstaan, o.m. door de pleidooien van Dijkhuizen voor de 'plofkip', de reactie daarop van de Dierenbescherming en de uitspraak van de Reclame Code Commissie dat zelfs 1-ster kip niet diervriendelijk mag worden genoemd. Eergisteren publiceerde Foodlog cijfers en een analyse van de houding onder het Nederlandse publiek ten aanzien van vlees en dierenwelzijn.
Dit artikel afdrukken