Tot nu toe hoefde er op het etiket van een potje honing niet meer te staan dan of deze uit of van buiten de EU afkomstig is. Dat leidde ertoe dat op een potje honing met een "mix van honing uit de EU en niet-EU landen" net zo goed zou kunnen staan: "Herkomst: planeet aarde", moppert de Duitse foodwatch-woordvoerder Chris Methmann, in Der Spiegel.

Imkers, met name uit Duitsland en Frankrijk, maken zich al jaren zorgen over vervalste honing en de onduidelijke herkomstvermelding op honingproducten. Hoewel de Europese bijenhouders grote hoeveelheden honing produceren, zijn deze bij lange na niet voldoende om aan de vraag van consumenten en de levensmiddelenindustrie te voldoen.

De EU importeert 40% van haar honingconsumptie, vooral uit landen in Azië, Latijns-Amerika en Oekraïne. Uit een onderzoek in 2021-2022, bleek dat 46% van de 320 monsters die bij grenscontroles werden genomen, sporen van toegevoegde suikerbronnen bevatten. Vooral de honing uit China (66 van de 89 monsters) en Turkije (14 van de 15 monsters) bleek versneden met een andere stof, meestal suikerstroop uit rijst of bieten.

De Europese Commissie diende vorig jaar een herzieningsvoorstel in, waar het EU Parlement en de Raad van de Europese Unie het nu over eens zijn geworden. Bij honing moeten voortaan de exacte herkomstlanden en hun aandeel in het product op het etiket staan, dus bijvoorbeeld: "mengsel van bloemenhoning: 42% China, 21% Turkije, 19% Oekraïne, 18% Argentinië".

Naast de striktere honingetikettering introduceert de EU ook verbeterde controlemechanismen, zoals een traceerbaarheidssysteem en een referentielaboratorium voor systematische tests op vervalsingen. Verder zal de EU geharmoniseerde analysemethoden invoeren om met suiker aangelengde honing te identificeren en de oorsprong nauwkeuriger te bepalen, bijvoorbeeld via pollenanalyse.

Tegelijk krijgt ook de Ontbijtrichtlijn voor jam nog een belangrijke aanpassing: na 22 jaar zal de benaming 'marmelade' weer gebruikt mogen worden voor fruitspreads gemaakt van alle soorten fruit, dus ook aardbeien of abrikozen. De afgelopen 22 jaar was de term 'marmelade' alleen toegestaan voor fruitspreads gemaakt van citrusvruchten. Dat was te danken aan de Britten, die hun betekenis van het woord marmalade - gemaakt van citrusvruchten - aan de hele EU hadden weten op te leggen. Na de Brexit hoeft het vasteland van de EU zich daar niet meer aan te storen.
Dit artikel afdrukken