Nog voor het eerste inaugurele bal ging Trump al aan het werk. Hij ondertekende een presidentieel decreet, dat door de pers als volgt betiteld werd: "Trump neemt eerste maatregelen om Obamacare te ontmantelen" (De Volkskrant), "Trump pakt Obamacare meteen aan" (De Tijd), "Terugdraaien Obamacare is pas het begin" (NOS).

'Verlichting'
Wat tekende Trump nu precies? Het decreet stelt "dat de departementen en agentschappen het gewicht van Obamacare moeten verlichten tijdens de transitieperiode om de wet in te trekken en te vervangen", aldus de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer. De autoriteiten krijgen daarmee de vrijheid om "ongewenste financiële lasten" voor de staten, individuen, verzekeraars of medische instellingen "tot een minimum te beperken".

Nog geen alternatief
Het betekent dus niet dat Trump nu Obama's Affordable Care Act (ACA) al helemaal afschaft. Dat is uiteindelijk aan het Amerikaanse Congres, dat daarvoor voorbereidingen aan het treffen is, geholpen door de meerderheid van de Republikeinen in beide kamers van het Congres. Obamacare heeft ruim 20 miljoen voorheen onverzekerde Amerikanen aan een ziektekostenverzekering geholpen en kan niet van de ene op de andere dag worden afgeschaft. De Republikeinen hebben nog geen alternatief voorhanden.

Schending scheiding der machten
Trump geeft met zijn decreet de lagere overheden alvast officieel de mogelijkheid om administratieve 'onevenwichtigheden' tegen te gaan door de huidige Affordable Care Act niet strikt uit te voeren. Feitelijk treedt hij daarmee in de voetsporen van Obama zelf. Om zijn wet geaccepteerd te krijgen, veroorloofde hij zich ook een aantal 'presidentiële vrijheden'. Zo verleende Obama een aantal grote werkgevers één of zelfs twee jaar uitstel bij het verplichte werkgeversdeel, voerde hij zonder juridische onderbouwing politieke 'hardheidsclausules' in en stond hij staten toe om verzekeraars polissen te laten verkopen die niet aan de ACA voldeden. Er zijn waarschijnlijk nog talloze voorbeelden waarbij Obama de scheiding der machten geschonden heeft door per decreet besluiten door te drukken.

Dat brengt commentator The Apothecary op Forbes tot de volgende opmerking: "Het negeren door president Obama van de scheiding der machten tijdens zijn ambtsperiode - en de instemming van velen met zijn handelen in de naam van "het grotere goed" - heeft precies zoals voorspeld, de deur voor president Trump opengezet om hetzelfde of nog meer te doen."
Dit artikel afdrukken