Het aantal faillissementen in Nederland is tot een historisch laag niveau gedaald, blijkt uit cijfers van CBS (4.9). De daling staat in schril contrast met andere landen in Europa, waar de faillissementen juist sterk toenamen. Het verschil is toe te schrijven aan de mate waarin landen overheidssteun toekennen aan ondernemers.

Tot halverwege 2019 vertoonde het aantal faillissementen in Nederland net als in de EU een licht stijgende trend. In het tweede kwartaal 2020, vanaf de uitbraak van de coronacrisis sloeg dat om. In Nederland zette een scherpe daling in, maar in andere landen nam het aantal faillissementen juist toe. "Dit kan niet los worden gezien van de overheidssteun in verband met corona voor Nederlandse bedrijven", schrijft RTL Nieuws (4.10). "Niet binnen alle EU-landen werd in dezelfde mate steun verleend en ook het palet aan ingezette steunmaatregelen verschilde per land." Maar ook in vergelijking met landen die ruimhartig steunmaatregelen namen, zoals Duitsland, België en Frankrijk, bleven er in Nederland relatief meer bedrijven overeind. Volgens het CBS gingen er in Nederland vorige maand maar 130 bedrijven failliet en lag het aantal faillissementen in februari op het laagste niveau sinds 1990, aldus Het Financieele Dagblad (4.11).

Horeca
In de horeca is de trend nog duidelijker zichtbaar. In Nederland nam dankzij de steunmaatregelen het aantal horecafaillissementen na het derde kwartaal van 2020 af. In België, Frankrijk maar vooral Italië en Spanje was in datzelfde kwartaal juist een faillissementsgolf onder horecabedrijven zichtbaar. Bij ons waagt inmiddels een record aantal horecaondernemers een kans op de - overvolle - markt. Het grootste probleem waar zij mee kampen? 'De obers zijn op', (AD. Ten tijde van de coronacrisis stroomde een groot deel van de werknemers uit naar andere sectoren. Om de tekorten op te vullen, draaien de ondernemers (en hun gezinsleden) zelf lange dagen.

3. Het 'nieuwe gezond'

Toelichting ›

4. Overig

Dit artikel afdrukken