Het onderzoek bestond uit een kwalitatief deel (3 focusgroepen) en een kwantitatief deel (vragenlijst, 1290 respondenten). 'Herkomst' bleek niet eenduidig te worden ervaren Consumenten associëren het begrip vaak met het verleden, het startpunt van de productie, maar vooral met het land van herkomst. In het geval van melk wordt herkomst uit Nederland als een pluspunt gezien. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij asperges, wordt ook de eigen omgeving/regio aan herkomst gerelateerd.

Consumenten hebben talloze associaties bij de herkomst van zuivelproducten, die hoofdzakelijk te categoriseren zijn naar: waar melk gemaakt wordt, hoe het gemaakt wordt en waar het vandaan komt. In mindere mate wordt de link gelegd met de kleur van melk of de verpakking of voedselschandalen en -issues.

Verder blijkt de manier waarop boeren met het welzijn van hun koeien omgaan een rol te spelen in de consumentenoverwegingen.

In de ogen van de respondenten zijn er twee groepen boeren. Bij de eerste gebruiken zij de begrippen 'traditioneel', 'gewoon' en 'groot' en ten aanzien van de tweede groep hebben ze het over boeren 'die dat niet doen'. Deze laatste groep boeren wordt bijvoorbeeld geassocieerd met biologisch, kleinschaligheid of het hebben van een neventak. Met betrekking tot de koe is de tweedeling helder: koeien staan of in de wei of op stal.

Merken, labels en logo's spelen maar een zeer beperkte rol zegt het rapport. Het kopen van melk is typisch gewoontegedrag. Het is een kwestie van geen tijd aan besteden en pakken wat men gewoonlijk pakt. En verder moet het gewoon lekker zijn. Misschien wel zoals men het gewend is.

Herkomst in Nederland is een nog onderontwikkeld begrip constateren de onderzoekers die boeren vooral aanmoedigen er meer mee te doen. Hoe? Dat weten ze niet. Of het succes heeft al evenmin.

Niettemin bevelen ze het volgende aan:

Maak gebruik van herkomst als conceptversterker
Herkomst heeft consumentenwaarde en spreekt aan, maar is niet doorslaggevend op het moment van aankoop. Dan spelen immers meer persoonlijke aankoopmotieven een grotere rol, zoals gezondheid, smaak en prijs. Bovendien overheerst op de winkelvloer de kracht van de gewoonte. Wel hebben veel consumenten interesse in de herkomst van een product en staan ze er positief tegenover. Gebruik daarom herkomst als aspect om met consumenten over te communiceren, maar verwacht niet dat het leidend
voor hen zal zijn. Gebruik het als conceptversterker.

Vertel je bedrijfsverhaal via herkomst en creëer daarmee een consumentenvoorkeur
Veel consumenten hebben behoefte hebben aan meer inzicht in waar producten vandaan komen, zijn hier in geïnteresseerd en/of vinden dit leuk. Dat smaakt naar meer. Doe dat niet een afstandelijke en feitelijke wijze, maar vertel een leuk en authentiek verhaal. Als je dit goed doet, speel je niet op ratio maar creëer je een beleving. Wanneer je een goed verhaal te vertellen hebt en kun je je daarmee onderscheiden in de markt. Consumenten hebben dan een reden om voor je en je producten te kiezen.

Herkomst staat niet alleen!
De interesse voor de herkomst van een product staat niet op zich, maar hangt samen met een aantal andere kenmerken (diervriendelijkheid, milieuvriendelijkheid, uit de regio en biologisch) en verse producten.
Speel hier op in.Fotocredits: Sporkist
Dit artikel afdrukken