Foodwatch schrijft:

Groenten en fruit eten is gezond. Groenten en fruit zonder resten van giftige bestrijdingsmiddelen zijn gezonder. Gelukkig heeft vijf jaar ‘Weet wat je eet-campagne’ er voor gezorgd dat groente en fruit in Nederlandse supermarkten schoner zijn geworden. In 2010 zaten er veel minder gifstoffen op groente en fruit dan vijf jaar daarvoor. Tegelijk werd het aantal overschrijdingen helaas niet terug gedrongen. Consumenten hebben recht op voeding zonder gif, stelt 'Weet wat je eet'. Daarom eisen de 'Weet wat je eet'-partners van de overheid, supermarkten en producenten dat er geen resten van bestrijdingsmiddelen meer op groente en fruit zitten.

Gifvrije groente en fruit eten is gezond. Gelukkig zaten er in 2010 veel minder gifsoorten op groente en fruit ten opzichte van 2005: gemiddeld 1,5 in plaats van 2 gifsoorten per product. Dat betekent helaas niet dat er veel minder producten met bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen. Het percentage steeg in 2010 naar 67% in plaats van 66%. Gelukkig waren er (iets) minder overschrijdingen van de gezondheidsnorm voor jonge kinderen: 14 in plaats van 16. Het aantal wetsovertredingen is, ondanks de eerdere versoepeling van EU regels weer gestegen.

Vrijwel alle supermarkten hebben hun residu-beleid aangescherpt. Nu doen supermarkten het beter dan andere groenten- en fruitverkopers als het gaat om het aantal gezondheidsrisico’s (0,1% respectievelijk 0,4%) en wetsovertredingen (2% respectievelijk 11%).

Ander goed nieuws is dat Nederlandse groenten en fruit over het algemeen schoner zijn dan geïmporteerde groenten en fruit. Alleen de andijvie zorgt ervoor dat Nederland niet in de top-5 is beland. Op fruit zitten minder gifsoorten dan in voorgaande jaren.

Plus bleek in 2010 de schoonste supermarkt: op 57 procent van groente- en fruitwaren zaten resten bestrijdingsmiddelen en geen enkel monster overschreed de gezondheidsnormen. Albert Heijn scoorde het slechtst. Gemiddeld telden de 254 AH-monsters 1,9 gifsoorten. Een AH-andijviemonster overschreed ruimschoots de gezondheidsnorm voor het middel Lamba-cyhalothrin.


De Gifmeter informeert over gif op groente en fruit om de landbouwsector en supermarkten te bewegen tot het produceren van schonere producten en meer transparantie. Natuur en Milieu, Milieudefensie en foodwatch, die samen de campagne 'Weet wat je eet' voeren, willen groenten en fruit zonder gif. Bestrijdingsmiddelen zijn gemaakt om giftig te zijn, en op dit moment beschermt de wet mensen niet tegen de effecten van combinaties van gifresten. Bovendien zijn groenten en fruit niet de enige bron van giftige stoffen, maar slechts onderdeel van een veel wijder probleem van chemisatie van ons milieu.

"Het gifgebruik kan verder omlaag, groenten en fruit kunnen veel gezonder. 'Weet wat je eet' roept consumenten op om mee te doen aan onze e-mailactie om groenten en fruit zonder gifresten te eisen”, aldus Bart van Opzeeland van foodwatch.

De 'Weet wat je eet'-organisaties publiceren sinds 2006 de Gifmeter, een jaarlijkse ranglijst voor supermarkten, productielanden en producten. De ranglijst is gebaseerd op de resultaten van landelijke risicogestuurde steekproeven van inspecteurs van de nVWA (de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) van het ministerie van EL&I. De nVWA voerde in 2010 het aantal steekproeven op naar 4277 (+35%) en trad voor het eerst op tegen nagenoeg alle overtreders.


Fotocredits: healthy anti-aging solutions
Dit artikel afdrukken