Robert Lustig, de bekende tegenstander van suiker, kwam deze week met de online voorpublicatie van een studie. Daaruit blijkt dat de stofwisseling van kinderen drastisch zou verbeteren als suikerhoudende producten vervangen worden door zetmeelrijke producten. Critici trekken in The Guardian zijn uitkomsten in twijfel.

Onderzoek
Lustig onderzocht in een groep van 43 kinderen met obesitas wat er met hun stofwisseling gebeurt als suiker wordt vervangen door zetmeel. Hij liet de kinderen 9 dagen lang volgens hun gewone eetpatroon eten, maar verminderde de hoeveelheid suiker van 28% naar 10%. In plaats van suikerrijke producten kregen de kinderen zetmeelrijke producten. De hoeveelheid calorieën per dag bleef gelijk. Lustig: “We vervingen kip teriyaki door kalkoen hot dogs, gezoete yoghurt door gebakken aardappelen en gebakjes door bagels. Er was geen verschil in calorieën en het gewicht moest stabiel blijven.” Uit de metingen op dag 10 concluderen de onderzoekers dat de de bloedsuikerlevels waren gedaald met 53% en de hoeveelheid insuline met een derde was verminderd. Er was minder LDL-cholesterol en triglyceriden in het bloed en de leverfunctie verbeterde. Sommige kinderen waren afgevallen. Lustig: “We hebben de suikerrijke producten niet vervangen door gezonde producten. We gaven ze slecht en ongezond eten, maar toch verbeterde de stofwisseling. Als we de suiker niet hadden vervangen maar hadden weggelaten, waren ze nog veel beter geworden. Daar gaat het om.”

Lustig: “We hebben de suikerrijke producten niet vervangen door gezonde producten. We gaven ze slecht en ongezond eten, maar toch verbeterde de stofwisseling".
Robert Lustig
Pediatrisch endocrinoloog Robert Lustig was de hoofdonderzoeker van het artikel. Hij is met name bekend geworden door het in 2013 verschenen boek “ Fat Chance: The Hidden Truth About Sugar, Obesity and Disease, waarin hij suiker vergif noemt en de invloed ervan op de stofwisseling vergelijkt met ethanol.

Critici
Susan Roberts, voedingsexpert van de Tufts University, is niet overtuigd. Zij zegt: “De verbetering van de stofwisseling kan ook komen door het gewichtsverlies wat bij sommige kinderen te zien was.” Ze heeft, net als Tom Sanders van het King’s College in Londen, twijfels bij het eetpatroon wat als basis diende voor het onderzoek: “De kinderen rapporteerden aan de start van de studie samen met hun ouders wat ze normaal gesproken eten op een dag. Het is algemeen bekend dat kinderen, en zeker die met obesitas, hun voedingsinname onderschatten. Vooral frisdrank en snacks rapporteren ze niet altijd.” Naveed Sattar van de Glasgow University vindt de resultaten niet overtuigend vanwege de uitvoering van het onderzoek: “Het is maar een hele kleine onderzoekspopulatie, er was geen controlegroep. Bovendien kan bij gewichtsverlies de verandering in stofwisseling groter lijken dan die in werkelijkheid is. Pas als het gewicht stabiliseert kan je iets over de stofwisseling zeggen.” Sanders zegt tot slot: “Het is gewoon ondenkbaar dat de vervanging van suiker door zetmeel met een gelijke hoeveelheid calorieën zo’n groot effect heeft op de stofwisseling.” Lustig hoopt daarentegen dat zijn resultaten verwerkt zullen worden in de nieuwe voedingsrichtlijnen.

Fotocredits: Sugar, Uwe Hermann
Dit artikel afdrukken