We hebben het hier al eerder gehad over dromedarissen en hun gezonde melk. De vraag van de minister is of de dieren het hier niet te koud hebben.

Minister Verburg vindt de vraag of dromedarismelk gezonder is dan andere melk niet relevant voor het verlenen van een ontheffing om dromedarissen te mogen melken. Voor de ontheffing is slechts van belang dat het welzijn en de gezondheid van de dieren gewaarborgd zijn. Verburg schrijft dat in antwoord op vragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Het is in Nederland verboden om dromedarissen voor productie te houden. In december 2006 is aan één persoon een ontheffing voor twee jaar verstrekt om op beperkte schaal dromedarissen voor productiedoeleinden te houden, onder voorwaarde dat er na twee jaar een rapport wordt aangeleverd waarin staat hoe het met het welzijn van de dieren is gesteld.

Op dit moment heeft de dromedarishouder 34 dieren: 10 kalveren van circa 3 maanden, 2 kalveren van circa één jaar, 10 dieren die gemolken worden en 12 dieren die droog staan. De dieren kregen aanvankelijk het hormoon oxitocine toegediend om de melk te laten schieten. Zodra de dieren mak zijn, hoeft dat niet meer. Het hormoon wordt ook in de veehouderij gebruikt en soms ook bij mensen toegediend. Oxitocine is een werkzame stof die in Europees verband veilig is bevonden en geschikt voor gebruik bij voedselproducerende dieren.

Aan het eind van dit jaar zal Verburg bezien of de dromedarishouder een verlenging van de ontheffing kan krijgen. Een voorwaarde is dat het welzijn en de gezondheid van dieren in orde zijn. Dit zal dan moeten blijken uit de onderzoeksresultaten, aldus Verburg.


bron: Ministerie van LNV met dank aan agriholland
Dit artikel afdrukken