imageIs dit nou betutteling of alleen maar goed bedoeld?

De omgeving van mensen moet zodanig ingericht en de producten op een manier aangeboden worden dat mensen 'automatisch' kiezen voor gezondheid. Het kan daarbij gaan om de trap uitnodigender te positioneren dan de lift, de gezonde producten op ooghoogte in het schap van de winkel te plaatsen en gezond eten aan te bieden in kantines van scholen en bedrijven.

Dat stelt minister Klink van Volksgezondheid in de Kaderbrief 2007-2011 visie op gezondheid en preventie. Met deze visie zet Klink de agenda voor het gezondheidsbeleid voor de komende jaren.
Prijsmaatregelen
Klink wijst er nog eens op dat de aanpak van overgewicht met prijsmaatregelen en wet- en regelgeving complex ligt. Er is weinig bekend over de effecten van het hanteren van financiële prikkels om het nuttigen van ongezond voedsel te ontmoedigen. Bovendien is het lastig om ongezonde voeding gericht af te bakenen van gezonde voeding. Zo zijn vet en suiker niet in alle hoeveelheden en in alle producten ongezond. Ook zijn maatregelen niet eenvoudig in te passen in EU-regelgeving. Toch zal hij in overleg met onder meer met het bedrijfsleven, verkennen of het effectief en zinvol is om via prijsmaatregelen een gezonde leefstijl te bevorderen.

Nota's
Klink zal eind 2007 een voedingsnota uitbrengen waarin wordt ingegaan op het Nederlandse voedingspatroon en de acties die worden ingezet om dit te verbeteren (minder zout, voorkomen van allergieën, etc). Deze inhoudelijke nota biedt input voor het beter richten van onder andere voorlichtings- en innovatieactiviteiten op het gebied van gezonde voeding.

In het voorjaar van 2008 zal Klink een beleidsbrief aan de Tweede Kamer sturen over overgewicht, waarin de bredere samenhang wordt geschetst tussen de activiteiten op het gebied van voeding en beweging, de verbinding van preventie en zorg en de samenwerking tussen de bestuurlijke partners. Voeding enerzijds en overgewicht anderzijds zijn onderwerpen die veel met elkaar te maken hebben maar ook onderscheiden thema’s behandelen.

Zie voor meer informatie de Kaderbrief 2007-2011 visie op gezondheid en preventie op de site van het ministerie van VWS.


bron: Ministerie van VWS met dank aan Foodholland
Dit artikel afdrukken