“Veel landen, steden, bedrijven en andere instanties missen voldoende inzicht in hoeveel, waarom en waar voedsel en/of hun bijbehorende eetbare delen verdwijnen uit de voedselketen”, vermeldt het protocol van de FLW standaard. FLW staat voor Food Loss and Waste.

Gebrek aan inzicht bemoeilijkt de ontwikkeling van strategieën tegen voedselverlies en –verspilling. Bovendien verschillen de definities van voedselverspilling wereldwijd, zodat het lastig vergelijken is tussen of binnen instanties.

Verschillende organisaties en bedrijven, waaronder Nestlé en de FAO, werkten daarom samen aan de FLW standaard. Daarin staan criteria en handvatten voor het in kaart brengen van voedselverspilling. Niet alleen bedrijven, maar ook steden en landen kunnen hiermee inventariseren hoeveel afval ze genereren en wat daarmee gebeurt.

Stappenplan
De standaard hanteert een 10-stappenplan. Gebruikers kiezen welk tijdsbestek ze willen inventariseren, welke materialen ze meenemen in hun analyse (voedsel, niet-eetbare delen of allebei), waar het afval heengaat als het de voedselketen verlaat en binnen welke geografische en organisatorische grenzen een organisatie de afvalstroom wil bekijken.

De nieuwe standaard helpt beter te meten, om vervolgens gerichter te kunnen managen
De keuzes hangen samen met het doel van de inventarisatie. Zo is het voor een instantie die voedselzekerheid wil verbeteren alleen relevant hoeveel voedsel verloren gaat. Voor een bedrijf dat de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen zijn de niet-eetbare delen van hun grondstoffen ook van belang.

Doelen
“We hebben een krachtige nieuwe tool die overheden en bedrijven helpt om geld te besparen, hulpbronnen te beschermen en zeker te stellen dat meer mensen het voedsel krijgen dat ze nodig hebben”, zegt Andrew Steer, CEO van het World Resource Institute dat meehielp aan de ontwikkeling van de tool om gericht data op een eenduidige manier te verzamelen.

Het instrument is niet alleen bedoeld voor inventarisaties, maar ook om specifieke doelen te stellen. “Het is een uitdaging om te managen wat je niet kunt meten”, aldus het rapport. De nieuwe standaard helpt beter te meten, om vervolgens gerichter te kunnen managen.
Dit artikel afdrukken