Elke dag gooien we wereldwijd meer dan 1 miljard maaltijden weg. De schokkende cijfers komen uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Het daadwerkelijke cijfer ligt mogelijk nog veel hoger.
Volgens de nieuwe Food Waste Index van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) verspilden we in 2022 wereldwijd 1,05 miljard ton voedsel. Bijna een vijfde (19%) van de maaltijden die we klaarmaken in de keuken belandt niet op ons bord maar regelrecht in de afvalbak. De kosten voor de immense hoeveelheid voedsel die verloren gaat worden geschat op $1 biljoen (€922 miljard). Dit bedrag komt overeen met meer dan een derde van al het voedsel dat we produceren.

Naast supermarkten en restaurants, zijn huishoudens verantwoordelijk voor het leeuwendeel van deze verspilling (60% van het totaal). Deze is te wijten aan overmatige aankopen, slechte inschatting van portiegroottes en het niet opeten van restjes. Gemiddeld zou ieder mens jaarlijks 79 kilo voedsel verspillen.

Meer dan verloren maaltijden
Deze verspilling heeft niet alleen economische gevolgen, maar brengt ook een zware last met zich mee voor natuur en milieu. Zo is voedselverspilling verantwoordelijk voor 8 tot 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, bijna vijf keer zo veel als de uitstoot van de totale luchtvaart. Biodiversiteit gaat verloren doordat bossen worden gekapt en land wordt omgeploegd om eten te verbouwen dat nooit door iemand gegeten zal worden.

Tegelijkertijd kampen 783 miljoen mensen met honger. “Met alle voeding die verspild wordt, zouden we dagelijks iedereen die honger lijdt één maaltijd per dag kunnen geven”, zegt Richard Swannell van de Engelse milieuorganisatie WRAP die meeschreef aan het rapport.

Rijk én arm verspillen, maar om verschillende redenen
Het UNEP-rapport laat zien dat de verspilling van voedsel een wereldwijd probleem is. Het komt bepaald niet alleen op het conto van rijke landen. De hoeveelheid verspild voedsel per persoon varieert namelijk nauwelijks tussen arme en rijke landen. Waar landen met lage inkomens te maken hebben met verliezen door gebrek aan infrastructuur, zoals koeling, zijn consumenten in landen met hoge inkomens geneigd tot overconsumptie en besteden zij weinig aandacht aan voedsel dat wordt weggegooid.

“De verspilling van voedsel is een duidelijk falen van ons huidige voedselsysteem. Het draagt bij aan klimaatverandering, verspilt kostbare natuurlijke hulpbronnen en laat miljoenen mensen honger lijden. Het goede nieuws is dat wanneer landen prioriteit geven aan deze kwestie, ze voedselverspilling aanzienlijk kunnen terugdraaien”, stelt UNEP-directeur Inger Andersen.

Vee recyclet op het platteland, uitdaging zit in verspilling in de stad
De Verenigde Naties richten zich met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12.3 op het halveren van de voedselverspilling per persoon tegen 2030. Dit geldt met name op het gebied van detailhandel en consumenten, maar ook het verminderen van voedselverliezen in de rest van de productie- en leveringsketen maakt deel uit van de doelstelling. In de toeleveringsketen gaat nog eens 13% voedsel verloren.

Verbeterde meetmethoden en meer data moeten voedselverspilling effectiever aanpakken. Om dat voor elkaar te krijgen moeten overheden, de voedselindustrie, onderzoekers en burgers beter samenwerken om innovatieve oplossingen te ontdekken. Omdat op het platteland voedselresten vaker worden gebruikt voor huisdieren, vee en compost, liggen de grootste kansen voor het verminderen van voedselverspilling in de stad. Daar woont immers meer dan de helft van de wereldbevolking en functioneren dieren en compost veelal niet als oplossing. Uitzonderingen zijn bedrijven als Nijsen waarover we onlangs dit artikel schreven.

Aanstaande zaterdag is de internationale Zero Waste dag.