Met veel vertoon van ministers introduceerde de regering van Macrons premier Edouard Philippe op 5 juli jongstleden een omvangrijk biodiversiteitsplan. Waar in Nederland buiten de regering wordt gewerkt aan een deltaplan voor biodiversiteitsherstel, had in Frankrijk de regering zo'n plan al zelf gemaakt en uitgewerkt.

De voormalige programmamaker en milieuactivist Nicolas Hulot had er druk op gezet. Als niet zou gebeuren wat hij minimaal wilde bereiken, dan zou hij vertrekken. Daarmee dreigde hij, soms hard en dan weer wat zachter, 10 keer gedurende zijn ministerschap dat begon in mei 2017.

Vanmorgen nam hij tijdens een radiogesprek op France-Inter het besluit af te treden. Reden: hij wil 'niet meer liegen' want alle plannen zijn vooral mooi, maar er zou geen echte wil zijn om er zelfs maar aan te beginnen.Halvering kosten jachtvergunning
Premier Philippe en president Macron vernamen Hulots ontslag via de media, een ongebruikelijke en theatrale daad. In de tweede hierboven opgenomen tweet vertellen de interviewers van France-Inter dat ze verbaasd waren over de spontane ontslagaankondiging op de radio. Gisteren nog leek Hulot een akkoord te accepteren dat de jacht in Frankrijk meer ruimte gaf dan hij eigenlijk wilde. Voor Macron was die ruimte onderdeel van een tactiek om zijn beperkte draagvlak en tanende gezag in de complexe machtsverhoudingen in Frankrijk te versterken. Macron kwam met de Franse jagersverenigingen maandagavond een halvering van de kosten voor een jachtvergunning overeen; vanmorgen bleek dat het breekpunt voor Hulot.

De onder het publiek populaire Hulot wordt door de linkse oppositiepartijen gesteund in zijn vertrek. Ook Laurent Wauquiez, leider van de rechtse Républicains, steunt Hulots besluit door te zeggen dat Hulot laat zien dat Macron niets voor elkaar krijgt en een beleid vol vaagheden voert. Het verlies van minister Hulot en de manier waarop hij zijn ontslag bekend maakte, laten een smaak van mislukking achter na de voortvarendheid waarmee Macron in binnen- en buitenland zijn presidentschap begon en de credits die hij daar voor kreeg. Die tijd lijkt nu voorbij.

Premier Philippe reageert niet verbitterd op het vertrek van Hulot en prijst hem om wat er niettemin bereikt is. Philippe gaat op zoek naar een waardige opvolger, liet hij rond de middag weten. Tevens liet hij weten dat de regering geen duimbreed wijkt van het op 5 juli gepresenteerde beleid.
Dit artikel afdrukken