De Franse regering liet deze week nadrukkelijk van zich horen. Maandag presenteerde premier Edouard Philippe het 'grand plan d'investissement' (grote investeringsplan) van zijn regering. Gisteren presenteerde president Emmanuel Macron zijn gedachten voor Frankrijk en Europa in een uit tien punten bestaand plan. De voorstellen van Macron gaan in de richting van een sterke Frans-Duitse as als nieuwe motor van een op monetair, fiscaal en militair terrein verenigd Europa dat ecologische eisen stelt aan geïmporteerde producten die het toelaat binnen zijn grenzen.

Het grote Franse investeringsplan bestaat in totaal uit €57 miljard. Die gelden worden verdeeld over vier categorieën: digitalisering van de overheid (9 miljard), ecologische transitie (20 miljard), opleidingen (15 miljard) en concurrentiekracht (13 miljard). De landbouw krijgt €5 miljard toebedeeld vanuit de pijler concurrentiekracht. Dat is een bedrag dat bovenop de landbouwsubsidies vanuit Brussel komt. Macron pleit voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat "de voedselsouvereiniteit van Europa garandeert." Het nieuwe GLB dat op dit moment in ontwikkeling is, moet Frankrijk, zegt Macron, "beschermen tegen de wereldmarkt, EU-lidstaten meer flexibiliteit bieden en voor minder bureaucratie zorgen."

Verlies van 2 ankers voor Nederland
Voor de Nederlandse landbouw beloven de plannen van Macron weinig goeds. Ons land zal bij het nieuwe GLB vermoedelijk moeten inleveren omdat de flexibiliteit waarop Macron doelt meer nationaal beleid mogelijk maakt dat slecht uitwerkt voor de Nederlandse export op de interne Europese markt.

De Nederlandse premier Rutte is weinig gecharmeerd van de grootste plannen van Frankrijk, schrijft de NRC. Hij houdt liever meer macht in Den Haag, maar wil wel profiteren van de interne EU-markt. Tot nu toe trok Den Haag altijd samen op met Duitsland om zijn zorgen om niet te veel geld over de balk te smijten en de begroting sluitend te houden, schrijft de NRC. Voor ons liberale beleid zonder muren rond Europa trokken we altijd op met het Verenigd Koninkrijk dat de EU inmiddels heeft verlaten en geen partner meer is. Nu Duitsland en Frankrijk samen tot een hernieuwd Europees elan willen komen, verliest Nederland zijn beide ankers in de EU. "Er komt een andere balans en Nederland is hier niet op voorbereid”, zegt Europa-kenner Adriaan Schout van Instituut Clingendael. Donderdagavond 28 september spreken de EU-leiders elkaar in Tallinn tijdens een informeel diner over de plannen van Macron. Er zou alleen worden gesproken over de digitalisering van Europa, maar Macron heeft 'meer' en een 'nieuw' Europa weten te agenderen.
Dit artikel afdrukken