In Europa mag maar één GGO-gewas geteeld worden: de MON810 van Monsanto, een diervoedermais. Vanaf 1998 is de teelt ervan toegestaan in de EU. In 2007 verbood Frankrijk de teelt, omdat niet onomstotelijk vaststond of er gevaren voor mens, dier of milieu aan verbonden waren. In nog 6 andere EU-staten is eenzelfde verbod van toepassing. In Frankrijk werd de verboden van 2007 en 2008 in 2011 teruggedraaid. Maar de regering Fillon voerde in 2012 opnieuw een vrijwaringsclausure door, te vergelijken met een verbod. Dat verbod is nu weer opgeschort door het Franse Raad van State, op basis van het juridische argument dat er geen wetenschappelijke bewijzen zijn voor de mogelijke schadelijkheid van de GGO-mais. Dat was eerder ook al door de EFSA gesteld. De regering beraadt zich nu op een wettelijk kader om het moratorium alsnog in stand te houden. Voor de volgende zaaironde (voorjaar 2014) moet er een besluit zijn. Snapt u het nog? Le Figaro zet het in 6 vragen en antwoorden helder op een rijtje - in het Frans.

Eén ding is duidelijk: zelfs al zou je in Frankrijk weer GGO-gewassen mogen telen, dan hoef je van Monsanto niet veel meer te verwachten. Die beschouwen Europa als een verloren zaak en hebben vorige maand hun vergunningsaanvragen voor andere GGO-gewassen teruggetrokken.
Dit artikel afdrukken