Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek naar de relatie tussen deelname aan een op maat gemaakt maaltijdprogramma en het gebruik van gezondheidszorg.

Aan dit zogenoemde Medically Tailored Meal Program (MTM) deden ruim duizend patiënten mee. Ongeveer de helft kreeg gedurende 9 maanden per week 10 medically tailored meals bezorgd. De andere helft diende als controlegroep en bestond uit patiënten met vergelijkbare klachten en medische historie; deze groep voorzag zelf in zijn dagelijkse maaltijden.

De patiënten in het onderzoek leden aan HIV, diabetes, nierfalen, hartziekten en kanker. Zulke patiënten zijn vaak onvoldoende in staat om zichzelf met goede voeding te verzorgen. Ze hebben het geld niet, kunnen niet zelf boodschappen doen, en/of het ontbreekt hen aan de tijd, kennis en vaardigheid om gezond te koken. De MTM-maaltijden waren door diëtisten afgestemd op hun behoeften.

Opvallend goede resultaten
De onderzoekers constateerden forse verschillen tussen de groepen. De MTM-groep maakte de helft minder gebruik van ziekenhuisopnamen en had ruim 70% minder opnames in verpleeghuizen nodig. Die preventief uitgespaarde zorg vertaalt zich in $9.000 minder kosten per patiënt op jaarbasis. Het onderzoek richtte zich alleen op de relatie tussen de levering van maaltijden op maat en zorggebruik. Het keek niet naar eventuele aanvullende effecten van de gratis door een liefdadigheidsinstelling verstrekte maaltijden, zoals het wegvallen van zorgen (geen kook- en koopstress) of het beschikbaar komen van wat extra koopkracht.

In een begeleidend commentaar bij de publicatie in JAMA Internal Medicine schrijven de bekende voedingsdeskundige Darius Mozaffarian en collega’s dat de studie overtuigend is opgezet en weliswaar geen oorzakelijke verbanden kan vaststellen, maar opvallend goede resultaten laat zien.

In de Verenigde Staten lopen en liepen meer van dergelijke programma’s, de meeste van not-for-profit organisaties. Ze passen in de nieuwe trend van leefstijlverbetering als middel van preventie tegen ziekte. Ook verzekeraars, zoals John Hancock, richten zich op leefstijlverbetering.

Op voeding gerichte interventieprogramma’s worden steeds breder geaccepteerd, schrijven de commentatoren. Ze vinden dat voeding deel moet gaan uitmaken van de gezondheidszorg. “Voor de uitvoering en het effect op grote schaal moeten zulke interventies geïntegreerd worden in grote private en publieke verzekeringsprogramma’s”.

Op 6 juni 2019 organiseert Foodlog de tweede editie van het jaarcongres Gezonde Innovatie. Het doel: gezondere producten, gezondere leefstijl, en een gezondere voedselomgeving. Voedingsdeskundige Ralph Moorman en culinair auteur Pascale Naessens gaan in op die gezondere leefstijl. Hoe doe je dat? En wat is de verantwoordelijkheid van de stakeholders en de overheid? Koop hier je ticket.
Dit artikel afdrukken