Californische restaurantbezoekers mogen sinds afgelopen week weer genieten van de delicatesse foie gras. De US district court hief het verbod op het produceren en serveren van foie gras na meer dan twee jaar op. Sommige chefs vierden dit groots met feestmaaltijden, waarbij ze naar eigen zeggen 'lekker puh' riepen naar de dierenrechtenwereld. Die prompt reageerde met protestacties en zelfs doodsbedreigingen.

Verbod op foie gras
In Californië gold sinds juli 2012 een verbod op foie gras. Het verbod was voor producten die geproduceerd worden door vogels te dwangvoederen met het doel de lever verder te vergroten dan ‘normale’ grootte. De Amerikaanse rechtbank verklaarde dit verbod echter ongrondwettelijk, omdat individuele staten geen regels mogen stellen aan etikettering, verpakking of ingrediënten eisen.

Toekomst
Het debat over de ethische verantwoording van foie gras gaat waarschijnlijk nog wel even door. Zelfs bij de voorstanders is een tweedeling te zien. Levensmiddelenwetgeving-expert Baylen Linnekin steunt in The Guardian de claim van Humane Society actievoerder Paul Shapiro: "Dwangvoeding is geen ingrediënt van foie gras, het wordt ook geproduceerd zonder dergelijke wrede methoden." Maar in Frankrijk, waar foie gras het diepst ingebed is in de cultuur, wordt het product in de wet omschreven als 'de lever van een gans of eend vetgemest met een trechter, bekend als ‘gavage’.'

Er is tenminste al één boer, Eduardo Sousa uit Spanje, die ethisch verantwoorde foie gras maakt, zonder dwangvoeding. Helaas produceert Sousa in een jaar evenveel als een Franse boer in drie maanden maakt. Hierdoor ligt de prijs voor Sousa’s foie gras veel hoger. Experts verwachten dat de ‘natuurlijke’ productie niet haalbaar is voor de industrie. Het blijft afwachten wat de consument bereid is te betalen voor het goede leven van de gans.

In Vlaanderen bepleitte minister Ben Weyts onlangs aanpassing van de gewichtsnorm voor foie gras om lichtere, niet of minder dwanggevoederde levers ook aanspraak te kunnen laten maken op de officiële door de wet naam beschermde naam 'foie gras'.

Fotocredits: star5112
Dit artikel afdrukken