Het aantal vleeskalveren bereikte in 2018 een recordhoogte. Voor het eerst werd de grens van 1 miljoen dieren bereikt, ruim 47.000 (5%) meer dan vorig jaar. Zowel het aantal rosévleeskalveren als het aantal witvleeskalveren nam toe, met respectievelijk 3% en 6%.

Het aantal geiten is in een jaar tijd met ruim 64.000 (12%) gegroeid tot ruim 597.000 dieren. Er zijn nu 45% meer geiten dan vijf jaar geleden. Na een aantal jaren van krimp nam het aantal schapen in 2017 weer iets toe. In 2018 is het aantal schapen nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Dit jaar werden ruim 810.000 schapen geteld. Op 1 april van dit jaar waren er 22% minder schapen (223.000) dan vijf jaar geleden.

Dierwelzijnsorganisatie Dier en Recht vindt de ontwikkelingen maar niets. Het aanvoeren van elders uit Europa aangevoerde kalveren om in Nederland af te mesten, vindt Dier en Recht laakbaar.

"Ook de door Q-koorts beruchte geitensector" die toch weer doorgroeit omdat het een veel rendabelere tak van dierhouderij is dan melkvee, kan niet op begrip rekenen. Geitenmelk is commercieel-economisch aantrekkelijk omdat het een onderscheidend product is, terwijl de koeienmelkmarkt voortdurend tegen overspanning aanhikt. De productie van geitenmelk is bovendien minder kapitaalintensief dan melkveehouderij.

De cijfers van het CBS, zegt Dier en Recht in een persbericht, "staan in schril contrast met de biologische boeren, die samen nog geen 70.000 melkkoeien bezitten." Zij demonstreren aan het begin van de avond in een al vooraf als 'grimmig' betitelde tocht in Den Haag tegen het fosfaatbeleid van minister Schouten. Ze moeten net als gangbare koeien, koeien afvoeren. De boeren claimen een bijzondere marktpropositie te hebben. Het ministerie behandelt hen als gewone boeren die precies hetzelfde groeigedrag hebben laten zien als gangbare en dus hun veestapel volgens het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen' moeten afbouwen.

In geval sprake is van een bewijsbaar bijzondere commerciële propositie die door de geldende afspraken en regelgeving schade ondervindt, kan de minister een uitzondering maken. De minister zal de biologische boeren vanmiddag aanhoren. "Als Minister Schouten vanavond volhardt in haar standpunt, dan zal ze veel bioboeren een doodsteek toebrengen, evenals de geloofwaardigheid van het ministerie van Landbouw”, laat Dier en Recht alvast dreigend horen.
Dit artikel afdrukken