Bijna 6.000 melkveehouders hebben bezwaar gemaakt tegen de hen toegekende fosfaatrechten, 27% van het totaal aantal beschikkingen. Ruim 2.400 melkveehouders hebben een beroep gedaan op de knelgevallenregeling, schrijft minister Carola Schouten (LNV) in antwoord op Kamervragen. Daarnaast hebben 61 ondernemers een beroepsprocedure aangespannen en zijn er 15 voorlopige voorzieningen aangevraagd. Uitvoeringsinstantie RVO.nl "stelt alles in het werk om de grote aantallen bezwaren en aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen," klinkt het. Dat slaat ook nog op de 10.000 bezwaren die de Nederlandse melkveehouders maakten over het fosfaatreductieplan. Het ministerie heeft verder de handen vol aan het opstellen van de uitzonderingsregeling voor vleesvee en de regeling voor de fosfaatbank, schrijft Boerderij.

Minister Schouten maakt in de brief ook duidelijk dat zij geen vrijstelling geeft voor de zeldzame runderrassen in het fosfaatrechtenstelsel en dat er ook geen uitzonderingspositie komt voor de biologische sector. Handhaving en borging zouden onoverkomenlijke problemen met zich meebrengen.
Boerderij - Veel bezwaren tegen beschikkingen fosfaatrechten
  • Deel
Druk af