In een Kamerbrief schrijven zij dat ze in zal gaan op de rol en verantwoordelijkheid van de leghennenbedrijven, eierverwerkers, pluimveeservicebedrijven, pakstations en ongediertebestrijders. De vraag is onder andere in hoeverre pluimveehouders op de hoogte zijn van de toelating van middelen en of ze hebben gecheckt of de gebruikte middelen legaal zijn. Ze zal nagaan of IKB-ei, het ketenborgingssysteem van de sector, en de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren hun verantwoordelijkheden hebben waargemaakt. In de bijlage bij de Kamerbrief wordt de rol van de pluimveesector zelf sector als eerste genoemd. Die nadruk op de rol van de sector zelf valt op omdat de standsorganisaties van de pluimveehouderij zeggen dat de overheid en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de hoofdrol hebben gespeeld bij het uit de hand lopen van de crisis. Voorzitter Gert-Jan Oplaat van de Nepluvi, de vereniging van de pluimveeverwerkende industrie, noemde de NVWA naar aanleiding van de ontstane crisis zelfs een 'totaal verrotte organisatie'.

Voorts duikt Sorgdrager in de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport bij het gebruik van en het toezicht op luizenbestrijders. Ze zal onderzoeken waarom de NVWA eind 2016 na een tip vanuit de Belgische voedselveiligheidautoriteit over illegaal gebruik van fipronil door Chickfriend, niet overging tot handhaving om het illegale gebruik te stoppen. Omdat de Autoriteit dat niet deed, kon het illegale gebruik doorgaan en zich breder over de markt verspreiden. Tot slot zal ze onderzoeken hoe de internationale samenwerking en uitwisseling van gegevens over het dossier heeft gefunctioneerd.

België trots
In Tallinn, de hoofdstad van Estland, werd tijdens een informele landbouwtop van de EU gesproken over de fipronilcrisis. Volgens de Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme laat de crisis zien dat er dringend behoefte is aan een "versterkte Europese samenwerking en een betere informatie-uitwisseling". Ducarme is er trots op dat zijn land de fraude heeft ontdekt en maakt duidelijk dat zijn land geen blaam treft voor de fouten die in Nederland zijn gemaakt. In 1999/2000 werd België getroffen door de dioxinecrisis. Het land liep daardoor een trauma op dat het niet graag wil herbeleven. "Het is dankzij het Belgische systeem van zelfcontrole dat we fipronil in de eierketen ontdekt hebben en ik denk dat de Europese collega's op de hoogte zijn van dat element. Het is dus dankzij ons systeem dat alle Europese landen het probleem hebben kunnen opsporen", zei Ducarme in Tallinn. In bilaterale contacten sprak hij met de Duitse collega Christian Schmidt, met de Nederlandse minister van Economie Henk Kamp en met de Europees commissaris voor Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis die een Europese Taskforce wil opzetten om nieuwe crises van deze omvang voor te zijn.
Dit artikel afdrukken