Gisteren bracht de FDF een ronkend persbericht naar buiten (dat later als vergissing werd teruggetrokken). Daarin viel onder meer te lezen dat het overleg dat het Landbouw Collectief op 5 februari heeft met premier Rutte en landbouwminister Schouten afgeblazen moet worden in verband met nieuwe inzichten. Die nieuwe inzichten bleken gisteren bovendien te worden gesteund door de voorzitter van het Landbouw Collectief, oud-WUR voorzitter Aalt Dijkhuizen.

Het FDF schreef in het teruggetrokken bericht:
FDF is op de hoogte gebracht van het feit dat er een heel andere kijk op het stikstofdossier zal komen ná publicatie van de analyses van de RIVM data en modellen op 20 februari. Op die dag zal o.a. een ieder duidelijk worden gemaakt dat gebiedsgericht beleid een volstrekt waanzinnige utopie is die alleen wordt nagestreefd door mensen die gebrek aan inzicht in de stikstofmaterie hebben.

Al deze nieuwe feiten laten zien dat de basis waarop de overheid haar stikstofbeleid tot nu toe heeft gebaseerd, niet kloppen! Tot er absolute duidelijkheid is over de rol van de landbouw in het stikstofdossier, is elke afspraak aangaande dit dossier onverstandig!

De maatregelen zijn namelijk té ingrijpend om straks te moeten concluderen, dat ze aan het gestelde doel: de verbetering van de natuur in N2000 gebieden, niet (kunnen) bijdragen.

Op grond van bovenstaande heeft het bestuur van FDF besloten dat er van een gesprek tussen Rutte, Schouten en het Landbouw Collectief GEEN sprake kan zijn op 5 februari. Want we denken dat er voor jullie nog veel meer te halen valt als de cijfers eenmaal bekend zijn!

FDF wordt daarbij ondersteund door het Landbouw Collectief.

Pas na 20 februari zullen partijen weer om de tafel kunnen gaan met Rutte en Schouten. FDF is zich er heel goed van bewust welke offers wij vragen van onze strijders, als we oproepen. We zijn ons ervan bewust dat jullie je bedrijven moeten verlaten en dat dit heel veel inzet van het thuisfront vraagt. Jullie krachten, daar willen we zuinig en respectvol mee omgaan.

En als onder druk van FDF, het Landbouw Collectief haar gesprek met Rutte en Schouten heeft afgezegd, is het zinloos om in Den Haag te demonstreren. FDF stelt daarom haar mega actie uit tot de publicatie van de analyse van de RIVM data.


De FDF refereert aan analyses die onderzoeksjournalist Geesje Rotgers doet op, na lang aandringen en gerechtelijke procedures van het Mesdagfonds, door het RIVM vrijgegeven meetdata en rekenregels voor het bepalen van de stikstofneerslag in Nederland. Daaruit zou blijken dat de negatieve invloed van stikstof op een groot aantal Nederlandse Natura2000-gebieden niet eens kan worden gestopt door alle boerenactiviteit en het totale wegverkeer in Nederland te verbieden. Aalt Dijkhuizen prees eergisteren het werk van Rotgers door middel van een ondersteunende tweet. De eindresultaten van haar werk zijn 20 februari te verwachten.
Vanmorgen koos de FDF weer een andere toon. Uit 'tactische overwegingen' blaast de radicale groep iedere actie voorlopig af. Voorzitter Mark van den Oever laat weten:
Gisteren op de vergadering van het Landbouw Collectief is besloten dat we uit tactisch oogpunt niet met de trekkers naar Den Haag gaan op 5 februari. Het beleid waarover we proberen een deal te maken is gebaseerd op onjuiste informatie. Dit zal de komende weken richting 20 februari naar
buiten komen. Het Landbouw Collectief komt zeer binnenkort met meer uitleg over de keuzes en stappen in een persbericht.

Voor alle duidelijkheid: de trekker actie op 5 februari gaat niet door! We houden ons kruit uit tactische overwegingen droog voor als het echt nodig is!
Het persbericht van gisteren is per abuis verstuurd.


Het Landbouw Collectief stuurde eerder deze week een kalm opgesteld persbericht uit waarin de gesprekspunten met het kabinet nog eens duidelijk aan het publiek worden toegelicht.

In gematigde boerenkringen werd binnenskamers geërgerd gereageerd op de door de FDF aangekondigde acties voor 5 februari. Het persbericht van gisteren en eerdere extreme reacties van de groep lijken uiteindelijk te hebben geleid tot een confrontatie binnen het Landbouw Collectief waardoor de groep nu een toontje lager moet zingen. Wel lijken de nieuwe stikstofinzichten tot nieuwe verrassingen in het stikstofdossier te kunnen leiden. Dat valt af te leiden uit de steun daarvoor van Aalt Dijkhuizen. Het lijkt erop dat hij de leiding neemt als voorman van de Nederlandse boeren. Hij wordt door de ontstane situatie vermoedelijk gedwongen een verder naar rechts van het midden opschuivende koers te voeren om de grond- en identiteitsbelangen van de boeren te kunnen blijven dienen zonder uit elkaar vallende achterban.
Dit artikel afdrukken