Er komen vooralsnog geen extra maatregelen bovenop het al ingezette beleid, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Er is volgens de Gezondheidsraad geen direct verband te leggen tussen de uitstoot van fijnstof en ammoniak uit stallen en specifieke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Zolang dat niet het geval is, zijn extra maatregelen niet nodig.

Wel denkt de Gezondheidsraad dat er een oorzakelijk verband zou kunnen bestaan tussen de uitstoot van fijnstof en luchtwegproblemen.

De raad adviseert daarom de uitstoot van fijnstof en ammoniak te reduceren om de volksgezondheidsrisico’s van de veehouderij te verminderen. Ook adviseert de raad de gezondheidswinst in veehouderijgebieden te monitoren. De Gezondheidsraad onthoudt zich van voorstellen voor reductieniveaus.

Om aan de Europese doelstellingen voor natuur te voldoen, is verdere reductie van ammoniakemmissie nodig. Dat wil het kabinet vooral realiseren door het ingezette beleid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De aangekondigde warme sanering van de varkenshouderij en de stoppersregeling Actieplan Ammoniak en Veehouderij moeten voor een verdere reductie aan de bron zorgen. Het PAS kan vanuit Luxemburg onder vuur komen, zo werd onlangs bekend.

Afgelopen week publiceerde landbouwjournalist Geesje Rotgers een column waarin zij schreef dat het aantal te constateren gevallen van ziekte als gevolg van contact met dieren niet overdreven mag worden vanwege het vergrootglas dat in Nederland op de veehouderij wordt gelegd. Ons land slacht jaarlijks circa 600 miljoen dieren. Verreweg het grootste aantal daarvan zijn kippen die worden gehouden in scharrelstallen die binnen de veehouderij een forse toename in de uitstoot van fijnstof hebben veroorzaakt.
Dit artikel afdrukken