De Europese Rekenkamer gaat het dierenwelzijnsbeleid van de Europese Commissie en de lidstaten toetsen. Roemenië, Polen, Frankrijk, Italië en Duitsland kunnen audits tegemoet zien, laat de Rekenkamer weten. Voor 2014-2020 is in de EU-begroting zo’n €1,5 miljard bestemd voor “maatregelen die een niveau van dierenwelzijn nastreven dat hoger is dan de Europese en nationale minimumvereisten”, schrijft Vilt. De controleurs van de Rekenkamer checken, voor het eerst, de toepassing van die Europese regels. Het draait om leefomstandigheden, vervoer en slacht van de naar schatting 4,5 miljard stuks pluimvee en 330 miljoen koeien, varkens, geiten en schapen in de EU. Het controleverslag verschijnt eind 2018.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Rekenkamer gaat dierenwelzijnsbeleid in EU doorlichten - VILT
  • Deel
Druk af