De Europese boerenkoepel Copa-Cogeca is geen voorstander van nieuwe, extra regelgeving met betrekking tot dierenwelzijn. Pekka Pesonen, secretaris-generaal van Copa-Cogeca, liet dat eerder deze week weten. De Europese Landbouwraad heeft op verzoek van Denemarken, Duitsland, Zweden en Nederland een voorstel in beraad om een nieuw dierenwelzijnsplatform te creëren. Copa-Cogeca stelt zich op het standpunt dat de Europese overheden bestaande regelgeving moet 'versimpelen' en 'doorvoeren', niet nieuwe regels erbij maken.

"De focus moet liggen op een goede implementatie en harmonisatie van bestaande EU-regels en niet op het creëren van nieuwe regels", zei Pekka Pesonen, secretaris-generaal van Copa-Cogeca. Volgens de koepelorganisatie is verbetering te bereiken door bestaande regelgeving te vereenvoudigen, ketenpartijen meer flexibiliteit toe te kennen en de hoge administratielasten te verminderen. "We willen ook benadrukken dat boeren en andere stakeholders, niettegenstaande de moeilijke marktsituatie, al vrijwillige maatregelen doorvoeren om het dierenwelzijn tijdens transporten te verbeteren, zodat verwerkers en andere partijen in de sector een nog hoger dierenwelzijnsniveau kunnen bereiken".

Volgens Copa-Cogeca is het standpunt over het verminderen van de bureaucratie gerechtvaardigd omdat dierenwelzijn in Europa voldoende verankerd is. Wel erkent Pesonen de zorg van sommige Landbouwministers over "lagere welzijnsstandaarden buiten de EU en importen die de EU binnenkomen en niet aan de hoge en kostbare EU-standaarden hoeven te voldoen", citeert GlobalMeatNews.
Global Meat News - Copa-Cogeca: no further animal rights laws needed
Reageer
  • Deel
Druk af