Vorig jaar ging de EC onverwacht niet akkoord "vanwege ongeoorloofde staatssteun". Dat bezwaar is nu van de baan, "omdat met het fosfaatrechtenstelsel milieudoelen worden gerealiseerd die verder gaan dan milieunormen waar bedrijven volgens de EU-wetgeving aan moeten voldoen." Het fosfaatstelsel zal per januari 2018 ingevoerd worden; melkveehouders krijgen fosfaatrechten toebedeeld op grond van het aantal koeien dat zij hadden op de referentiedatum van 2 juli 2015.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reageert tevreden. "Nu Brussel bevestigt dat de wet staatssteun-proof is, hebben we zekerheid over het stelsel van fosfaatrechten. Bovendien is dit besluit ook cruciaal voor het verkrijgen van een nieuwe derogatie." In april moet duidelijk worden of die nieuwe derogatie (een vrijstelling die bepaalt dat Nederland meer mest op het land mag gebruiken dan de algemene Europese norm toestaat) - tot 2021 - er komt. "We zijn er nog niet, maar dit is al wel een flinke opsteker,” aldus Schouten.
Dit artikel afdrukken