Staatssecretaris Van Dam (EZ) liet vandaag de Twee Kamer weten dat de Europese Commissie (EC) zijn plannen voor de melkveehouderij niet accepteert. Van Dam wilde de Nederlandse melkveehouderij door middel van fosfaatrechten binden aan Europese milieunormen. Dat mag niet volgens de Europese spelregels. Daarmee is zijn plan van de baan. Hij heeft een nieuw voorstel gedaan, dat echter uitwerking behoeft. De streep door het plan en de nieuwe voorstellen zorgen voor verdergaande onzekerheid. Bovendien kan Nederland zijn derogatie verliezen; in dat geval moeten boeren hun veestapel verder laten krimpen. Boeren en politici met sympathie voor het boerenbelang reageren teleurgesteld. Zowel Boerderij als Boerenbusiness brengen boeren het voor hen slechte nieuws.
Tweede Kamer - Toelichting bij de Nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532) | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Reageer
  • Deel
Druk af