De EU heeft vandaag overeenstemming bereikt over de aanpassingen aan het Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Overbevissing wordt teruggedrongen en bijvangst mag niet meer overboord gegooid worden. Aan het jaarlijkse gesteggel over quota komt een einde en wetenschappelijke inzichten over wat goed is voor de Europese visstand krijgen de bovenhand krijgen boven kortetermijn economische belangen.

Dit moet er toe leiden dat in 2020 de Europese visstand met 15 miljoen ton toegenomen is. Momenteel wordt 75 procent van de Europese vis overbevist - wereldwijd is dat 25 procent. Door het verplicht aanlanden van bijvangst wordt jaarlijks 2 miljoen ton vis 'bespaard'. In de Financial Times beschrijft Chris Davies, Brits parlementslid en voorzitter van de “Fish for the Future” groep van het Europese Parlement de overeenkomst als 'een majeure stap richting duurzame visserij'.

De GVB heeft de afgelopen jaren niet alleen tot overbevissing geleid, ook is er een grote overcapaciteit ontstaan bij de Europese vissers. Als onderdeel van de afspraken zullen die vloten in omvang teruggebracht moeten worden. De verschillende EU-regeringen en het Europese Parlement zullen de komend maanden de aanpassingen moeten goedkeuren. Naar verwachting zal dat weinig veranderingen meer met zich meebrengen.

Europa staat derde op de lijst van grootvissers, na China en Indonesië (cijfers 2010). Binnen Europa wordt ongeveer de helft van alle vis gevangen door Denemarken, Spanje, Engeland en Frankrijk.
Dit artikel afdrukken