Dat schrijft The Independent. De Baltische staat, die ook wel het grootste IT-paradijs ter wereld wordt genoemd, hoopt met de resultaten gezondheidsklachten en persoonlijke crises te verminderen door participanten met het grootste risico op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes tijdig te waarschuwen.

Volgens minister van Volksgezondheid Jevgeni Ossinovski beschikt Estland over “voldoende kennis over genetische risico’s van complexe ziekten en individuele effecten van geneesmiddelen” om de 'personalised health’ adviezen te kunnen geven. Voorlopig geldt de proef voor 8% van de Estse inwoners; de regering heeft er €5 miljoen voor uitgetrokken. Deelnemers laten hun bloed screenen op 600.000 DNA-varianten die te linken zijn aan veel voorkomende ziekten.

Wetenschappers waarschuwen dat het lastig is om conclusies te trekken uit DNA-gegevens en dat het voor onnodige stress kan zorgen. Ook spelen er mogelijk issues rondom privacy en beveiliging van de DNA-gegevens.

In Nederland is professor Hans Westerhof (Universiteit van Amsterdam) een pleitbezorger voor een gezondheidsbenadering vanuit persoonlijke DNA-profielen. In 2013 werd hij in de media bekend door een internationaal furore makend artikel, waarin werd aangetoond dat de relatie tussen DNA en voeding in kaart kan worden gebracht. Daarmee kan theoretisch op individueel niveau het ontstaan van ziekten door verkeerde voeding, cq. het voorkomen van aandoeningen door het gebruik van de juiste alternatieven worden voorspeld.
Dit artikel afdrukken