In het tweede kwartaal van dit jaar herziet de Europese Unie de wetgeving rondom dierenwelzijn. Die herziening komt niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van het burgerinitiatief 'End the Cage Age', ondertekend door 1,4 miljoen Europeanen (onder wie meer dan 100.000 Nederlanders). De Europese Commissie heeft besloten een einde te maken aan alle dierhouderij-vormen in kooien.

Om dat op een verantwoorde manier te doen, heeft de Europese Commissie de EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, gevraagd om adviezen rond het welzijn van de dieren en de risico's waaraan ze bloot staan in dierhouderijen. Na eerdere adviezen over het welzijn van varkens, kippen en legkippen en over dierentransporten, kwam deze week het wetenschappelijk advies over kalveren uit.

Volgens de EFSA zouden kalveren na de geboorte minstens één dag bij hun moeder moeten blijven, en liefst nog langer. De gebruikelijke praktijk is dat kalveren vrijwel direct na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder. In individuele hokken (iglo's) worden ze afgezonderd; daar verblijven ze tot 8 weken blijven. Over het vraagstuk 'kalf bij de koe' schreef Claudia Hulshof op Foodlog een drieluik.

De EFSA adviseert kalveren in groepen van twee tot zeven samen te huisvesten. Om voldoende ruimte te hebben waarin ze kunnen rusten en spelen is een oppervlakte van ongeveer 20 vierkante meter per kalf nodig en om relaxed te kunnen liggen minstens 3 vierkante meter. Ook over het eten voor de kalveren doet de EFSA aanbevelingen: gedurende de eerste 4 weken minstens 20% van het lichaamsgewicht aan melk, en vanaf 2 weken geleidelijk aan meer vezels, zoals hooi. Het advies is in een infographic samengevat.

Dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming, de drijvende kracht achter de End the Cage Age-campagne, verwelkomt de aanbevelingen, maar waarschuwt tegelijk voor een gebrek aan ambitie bij het vaststellen van de toekomstige EU-minimumnormen. "Wetenschappers van de EU hebben vandaag bevestigd dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat kalveren lijden wanneer zij in kooien worden geïsoleerd", aldus Olga Kikou, hoofd van Compassion in World Farming EU. "Het is echter uiteindelijk aan de beleidsmakers om de minimumnormen vast te stellen, en wij dringen aan op ambitie." De in het advies genoemde 3 vierkante meter en 24 uur bij de moeder ziet CIWF als de "minder wenselijke" optie. Dat is niet voldoende om babykalveren een leefbaar leven te geven.

De EFSA-adviezen over het welzijn van melkkoeien, eenden, ganzen en kwartels worden binnenkort verwacht.
Dit artikel afdrukken