We hebben te weinig gegevens om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de veiligheid van pesticiden voor burgers.
Dat zegt de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. De autoriteit heeft een methode ontwikkeld om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen vast te stellen op een algemeen geldige manier. De data om het model te voeden, blijken echter niet in voldoende mate voorhanden.

Blinke vlek
EFSA ontwikkelde een softwaretool die het in geheel Europa mogelijk moet maken om de risico’s van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te inventariseren. De tool moet de industrie en wetenschappers in staat stellen een betere inschatting te maken van de risico’s voor land- en tuinbouwers en omwonenden.

De EFSA noemt de risico's voor omwonenden een blinde vlek omdat er onvoldoende gegevens over worden verzameld. Daarom is er zo weinig bekend, dat domweg geen zinvolle uitspraken kunnen worden gedaan over de (on)zekerheid van de veiligheid van agrarische bestrijdingsmiddelen.

Daarom roept de voedselveiligheidsautoriteit wetenschappers, onderzoeksinstellingen en de industrie op alle mogelijke gegevens daarover beschikbaar te stellen.

De rekenmodule is er alvast. Nu de daadwerkelijke meetgegevens nog.

Fotocredits; gif, CGP Grey
Dit artikel afdrukken