De Italiaanse regio Apulië heeft het meest te lijden van de olijvenziekte. Vorig jaar verwoestte de oprukkende bacterie het grootste deel van de olijvenoogst. De bacterie kwam via de haven van Rotterdam in Italië terecht. Inmiddels is zo'n 74.000 hectare olijfgaarden besmet. Tegen de bacterie, die via insecten overgebracht wordt, is nog geen remedie gevonden. De Europese Commissie wil als noodmaatregel tegen verdere verspreiding de olijfbomen in de getroffen regio vernietigen, meldt FoodNavigator.

Schimmelbestrijding is effectief
De Italiaanse NGO Peacelink gaat dat te veel te ver. De organisatie claimt dat Xylella fastidiosa van nature al aanwezig is in olijfbomen en pas actief of agressief wordt als er ook meerdere schimmels aanwezig zijn. Peacelink zegt dat deze schimmels effectief bestreden kunnen worden, door snoeien van de olijfbomen of grondreiniging. Met een behandeling tegen de schimmels zouden ze 500 bomen weer gezond hebben weten te krijgen. Op aandringen van Peacelink vroeg de Europese Commissie de EFSA om een wetenschappelijke mening.

Geen wetenschappelijk bewijs
Deze week publiceerde EFSA het rapport. De Europese voedselveiligheidsautoriteit reageert terughoudend. De ESFA stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat schimmelbestrijding de verspreiding van Xylella fastidiosa tegengaat. Bomen en planten doen het altijd beter als ze beter onderhouden en verzorgd worden.

Bomen en planten doen het altijd beter als ze beter onderhouden en verzorgd worden
Wel deelt de EFSA de bezorgdheid om de olijfbomen. Daarom raden ze de Europese Commissie aan om meer onderzoek te doen naar opties om het risico en de schade door de bacterie te verlagen. Te denken valt aan een combinatie van maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, waarbij zowel de aangetaste bomen als de insecten die een eventuele besmetting over kunnen dragen aangepakt worden.

Frankrijk wacht EU besluit niet af
Nog deze maand wordt een plan van aanpak op Europees niveau verwacht. Frankrijk heeft inmiddels al eenzijdig maatregelen genomen om de bacterie buiten de deur te houden. De Xylella fastidiosa houdt namelijk ook van andere planten dan olijfbomen.

Fotocredits: 'Olive trees', chany crystal
Dit artikel afdrukken