Aspartaam is al jaren een splijtzwam tussen wetenschappers en mensen die zeggen dat we er ziek van worden. De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA zocht het daarom allemaal nog eens uit. Het resultaat: op basis van de breedst ooit uitgevoerde metastudie moet worden geconcludeerd dat aspartaam bij de huidige gebruikslimieten geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Euractive merkt op dat de kritiek van NGO's op de EFSA - waar mensen uit de voedingsmiddelenindustrie werken - twee medewerkers vrijwillig heeft doen besluiten niet aan de studie mee te doen.
Stephan Peters van het Voedingscentrum merkt vanmiddag op zijn Facebookpagina op dat het dossier aspartaam onder wetenschappers voor jaren inhoudelijk de kast in gaat. Inhoudelijk gezien sluit het onder wetenschappers de gelederen: aspartaam moet als veilig worden beschouwd.

Gezondheidscoach Ralph Moorman schrijft vanmiddag: En daar zijn de stofjesdenkers weer: Aspartaam is veilig? De praktijk laat regelmatig het tegendeel zien in de vorm van lichamelijke klachten.

Het gaat niet om het fysiologische pathway en theoretisch afbreekbaar zijn van stofjes. Het gaat om het binnenkrijgen van ge-isoleerde stofjes buiten hun natuurlijke matrix en in onnatuurlijke verhoudingen. Er zijn allerlei wisselwerkingen die never onderzocht kunnen worden. Aspartaam is en blijft altijd een experiment! De vraag is: Wil je er aan meedoen of niet?


Onder wetenschappers is de discussie voorbij. Onder de twijfelaars gaat de weerstand tegen aspartaam gewoon door.
Dit artikel afdrukken