Volgens het deze week verschenen Global Nutrition Report 2016 van het International Food Policy Research Institute heeft 44% van de landen te kampen hebben met ‘zeer ernstige niveaus’ van ondervoeding en obesitas. Eén op de drie mensen in de 129 onderzochte landen lijdt aan een vorm van ondervoeding. Ook mensen met obesitas zijn steeds vaker ondervoed in de zin dat ze niet voldoende gezonde voedingsstoffen binnenkrijgen. Alleen China, Vietnam en Zuid-Korea hebben volgens het rapport geen serieuze problemen met ondervoeding in welke zin dan ook.

"Ondervoeding is het nieuwe normaal geworden", zegt Lawrence Haddad, co-auteur van het rapport.

Meer overgewicht, minder ondergewicht
Het probleem van ondervoeding bij kinderen bestaat nog steeds, maar hierin worden stappen in de goede richting gezet. De nieuwe ‘wereldwijde uitdaging’ ligt in de toename van obesitas. Deze stijging is te zien in bijna alle landen en is de belangrijkste oorzaak van de stijgende ziektelast, volgens het rapport.

Het aantal kinderen jonger dan 5 jaar met overgewicht is al bijna even groot als het aantal kinderen met ondergewicht.

Alleen China, Vietnam en Zuid-Korea hebben volgens het rapport geen serieuze problemen met ondervoeding in welke zin dan ook
'Mal-nutrition'
Volgens onderzoeker Corinna Hawkes zorgt het rapport voor een herdefiniëring van ondervoeding, of malnutrition in het Engels. “Mal-nutrition betekent eigenlijk slechte voeding. Daar valt dus iedereen onder die niet adequaat gevoed is. Een uitkomst daarvan kan zijn dat je te dun bent of niet goed genoeg groeit, of dat je bijvoorbeeld overgewicht hebt of een te hoog bloedsuiker of cholesterol.”

Aanpak
In het rapport stellen de onderzoekers dat er in de wereld niet genoeg gebeurt om deze wereldwijde epidemie aan te pakken. De preventie van ondervoeding levert $16 op per iedere geïnvesteerde dollar, maar bij 24 landen met lage en middelhoge inkomens gaat maar 2% van het totale budget naar het terugdringen van ondervoeding. De gevolgen van ondervoeding zijn goed merkbaar op sociaal-economisch gebied; in de VS gaat zo’n 8% van het inkomen op aan ziektekosten als één persoon in het huishouden aan obesitas lijdt. In China kost de diagnose diabetes 16% van het inkomen.

Hawkes: “We zijn nog ver van een effectieve aanpak vandaan, maar we moeten wel omgaan met de dreiging die voedingsgerelateerde ziektes en obesitas met zich meebrengen. Wereldwijd heeft 1 op de 12 mensen diabetes en hebben bijna 2 miljard mensen overgewicht of obesitas. We moeten het tij keren.”

Volgens het rapport kan dit alleen door meer politieke bemoeienis, meer investeringen, beter gebruik van grondstoffen en meer en betere data.
Dit artikel afdrukken