Murk vindt dat het tijd is voor meer gebalanceerde berichtgeving over gezondheidsrisico’s van voedsel in de media. Mensen die écht willen weten hoe het zit, moeten een betrouwbare bron kunnen vinden. Toxicologen vergelijken de acceptabele dagelijkse inname en maximaal haalbare blootstellingen met elkaar en komen dan tot een risico berekening. Deze getallen zijn voor een gemiddelde consument vaak ingewikkeld en nietszeggend. Murk gaat daarom liever uit van vragen zoals ze onder consumenten leven. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel kun je elke dag veilig eten van een product?’

Het valt allemaal wel mee
Op een nieuwe pagina geeft ze meer informatie over gif in de pangasius, als tegenreactie op berichten in de media die schrijven dat pangasius giftig is.

In 2011 werden vissen met het onkruidbestrijdingsmiddel trifluraline in de EU verboden voor consumptie. Murk berekende hoeveel we van de meest besmette vis die ooit werd gevonden moeten eten om trifluraline boven de veilige dagelijkse inname te komen. Haar berekeningen lieten zien dat we in een worst-case-scenario elke dag maar liefst 62,5 kg kunnen eten. Dat doet geen zinnig mens. Het gezondheidsrisico “valt dus heel erg mee”, zegt Murk. Dat noemt ze belangrijk nieuws dat echter “niemand wil horen”. Ze is bang dat als alle aandacht uitgaat naar potentiële gevaren, de échte risico’s voor onze gezondheid niet meer gehoord worden.

panga_murk


Potentieel risico en daadwerkelijk risico
“Media halen hazard (kans) en risk (risico) door elkaar”, vertelt Murk. De pangasius wordt onder andere gekweekt in de Mekong Delta in Vietnam. Verhalen over zware metalen, DDT, arseen en gechloreerde pesticiden in deze rivier laten consumenten denken dat de pangasius ook zwaar met deze stoffen is vervuild. Deze giftige stoffen zijn echter zelfs nog nooit aangetroffen in pangasius. Sommige andere stoffen wel, en ook deze stoffen leveren een potentieel risico (hazard). “Maar”, zegt Murk, “pas als je weet aan welke dosis per kg lichaamsgewicht extreme pangasius liefhebbers worden blootgesteld, dan weet je het daadwerkelijke risico (risk).

Risicoanalyse
Ons lichaam heeft vele herstel- en beschermingsmechanismen tegen giftige stoffen. “We zijn altijd al blootgesteld aan giftige stoffen, bijvoorbeeld aan stoffen die kruiden maken om schimmels en bacteriën te doden”. Onder een bepaalde dosis kan je lichaam deze stoffen zonder enig risico prima verwerken. In een risicoanalyse onderzoeken toxicologen op basis van dierproeven tot welke maximale dosis per kg lichaamsgewicht er niets gebeurt. Deze dosis delen ze eerst door een factor 10 om te corrigeren voor de conversie van dier naar mens en vervolgens door nog eens door een factor 10 om ook de gevoeligste mensen te beschermen.

Beleid blijkt verwarrend
Verschillende landen gebruiken de resultaten van deze risicoanalyse op een andere manier voor het maken van een beleid. Elk land heeft zijn eigen overwegingen, zodat er verschillende limieten in omloop zijn. Soms wordt voor lagere limieten gekozen dan volgens toxicologische risicoschatting nodig is. Bijvoorbeeld trifluraline is in Europa verboden om het watermilieu te beschermen, niet omdat het nodig is voor de bescherming van mens en dier.

Daarom kan een product meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid gifstoffen bevatten en nog steeds ruim onder de waarde zitten waarbij risico’s voor onze gezondheid ontstaan. Beleid zorgt vaak voor een extra veiligheidsmarge, naast de marge die al in de risicoanalyse is verwerkt.

En daarom concludeert Murk dat er “geen enkel product in de Europese supermarkt ligt waar je iets van krijgt als je er ietsje teveel van eet of drinkt”. Ze benadrukt hierbij dat het gaat om onbedoelde gifstoffen. Van bedoelde gifstoffen zoals alcohol en tabak bereik je wél snel een giftige dosis.

Tinka Murk treedt op in de Foodlog-cursus Food Interaction over communicatie en vertrouwen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Dit artikel afdrukken